Σχέδιο χορηγιών 12 εκ. ευρώ για αναζωογόνηση της Πράσινης γραμμής

Συνολικά €12 εκατομμύρια θα διατεθούν στο πλαίσιο του τετραετούς προγράμματος αναζωογόνησης περιοχών της Πράσινης Γραμμής για την περίοδο 2017-2021 εκ των οποίων τα €9 εκατ. αφορούν τον Δήμο Λευκωσίας, €2 εκατ. τον Δήμο Αγίου Δομετίου και τα το €1 εκατ. σε ιδιώτες στον πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Κατά την παρουσίαση του νέου σχεδίου, ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, τόνισε τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι κανένα ώριμο και προγραμματισμένο έργο δεν αναστέλλεται και το Υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζει  με το νέο Τετραετές Πρόγραμμα Αναζωογόνησης / Αναβίωσης Πράσινης Γραμμής με στόχο να συνεχίσει η δυναμική πορεία που επιτεύχθηκε με την εφαρμογή του προηγούμενου Προγράμματος. Συνεχίζοντας ο κ. Νουρής ανέφερε ότι με το νέο σχέδιο, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι για βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της πολιτιστικής υποδομής, της παροχής δημόσιων και κοινωφελών υπηρεσιών και για συνέχιση της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και της πρωτοβουλίας που ο ιδιωτικός τομέας αναπτύσσει.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Στον Δήμο Λευκωσίας μέσω του Σχεδίου ήδη ολοκληρώθηκαν: 

 • Η ανέγερση του Νέου Δημοτικού Μεγάρου Λευκωσίας,
 • η ενίσχυση της Δημόσιας Συγκοινωνίας με τα μικρά λεωφορειάκια,
 • η αναβάθμιση του κτιστού περιβάλλοντος δυτικά της Παλαιάς Πόλης,
 • το Κοινοτικό Αθλητικό Κέντρο Βορείου Πόλου

και  στο Δήμο Αγίου Δομετίου λειτουργούν, 

 • το Πολυδύναμο Κέντρο Αγίου Δομετίου, αλλά και
 • η κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 12 ΕΡΓΩΝ

Τα 9 συνολικά έργα που επιχορηγούνται στον Δήμο Λευκωσίας είναι :

 1. Αγορά Ακινήτου «ΣΤΟΑ»
 2. Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
 3. Αποκατάσταση κτηρίου πρώην «ΕΚΑΤΕ»
 4. Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Δημοτικών Λουτρών
 5. Βελτίωση Οδού Ρηγαίνης
 6. Αποκατάσταση κτηρίου πρώην Δημαρχείου D’Avila
 7. Συντήρηση Λαϊκής Γειτονιάς
 8. Συντήρηση Χονδρικής Αγοράς
 9. Αγορά ακινήτου Κέντρου Εικαστικών Τεχνών (CVAR)

Για τον Δήμο Αγίου Δομετίου επιχορηγούνται 3 έργα, συνολικής κρατικής χορηγίας €2.000.000:

 1. Ανακαίνιση / Επιδιόρθωση κατοικιών Δημάδη και μετατροπή τους σε πολιτιστικό / εκθεσιακό κέντρο
 2. Ανέγερση υπαίθριου αμφιθεάτρου
 3. Κατασκευή οδικού δικτύου περιμετρικά των αγροτεμαχίων στα οποία θα ανεγερθεί το υπαίθριο αμφιθέατρο

Εξαιτίας των δυσκολιών που προέκυψαν λόγω κορωνοϊού ορίστηκε η κατά μέγιστο ημερομηνία έναρξης των προαναφερθέντων έργων η 30ή Ιουνίου 2021.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Σχέδιο Κυβερνητικής χορηγίας σε Επιχειρήσεις, αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών ή γης, στις περιοχές του Σχεδίου.

 • Βασικός στόχος αυτού του Σχεδίου είναι, επίσης, η προσέλκυση νέων Επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές του Προγράμματος Αναζωογόνησης της Πράσινης Γραμμής στους Δήμους Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου.
 • Δικαιούχοι του σχεδίου είναι Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου και πληρούν τις προϋποθέσεις του.
 • Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες σε υφιστάμενα ή νέα κτήρια, με σκοπό είτε τη δημιουργία νέας Επιχείρησης, είτε την μετακίνηση υφιστάμενης Επιχείρησης. Επιχορηγούνται ακόμα επεκτάσεις κτηριακών εγκαταστάσεων ηλεκτρικές, υδραυλικές, και μηχανολογικές εγκαταστάσεις αλλά και η αμοιβή των μελετητών του έργου.
 • Σημειώνεται ότι εξαιρούνται οι δαπάνες ανέγερσης η επιδιόρθωσης οικιστικών υποδομών.

Η επιχορήγηση η οποία παρέχεται από το Σχέδιο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας διαφοροποιείται μεταξύ των δύο Δήμων ως εξής:

 1. Στον ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: η χορηγία καλύπτει το 75% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €40.000 ανά επιχείρηση.
 2. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ: Η χορηγία αφορά το 50% του αποδεκτού προϋπολογιζόμενου κόστους της επιλέξιμης δαπάνης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €50.000 ανά επιχείρηση.
 • Η χορηγία θα παρέχεται σε δύο ισόποσες δόσεις, μια κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μια με την ολοκλήρωση.
 • Δεν θεωρείται επιλέξιμο οποιοδήποτε έργο με αποδεκτό προϋπολογιζόμενο κόστος δαπάνης μικρότερο των €30.000 ενώ σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η επιχείρηση τερματίσει την λειτουργία της πριν περάσουν πέντε τουλάχιστον ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, θα υποχρεούται σε επιστροφή της ενίσχυσης που έλαβε έντοκα.
 • Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Σχεδίου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και Ελέγχων Λειτουργός του Κονδυλίου είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Την ευθύνη υλοποίησης του Σχεδίου έχει ο Έπαρχος Λευκωσίας, ο οποίος προεδρεύει της Υπηρεσιακής Επιτροπής του Προγράμματος.
 • Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω πανδημίας οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στους δύο Δήμους είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2020 και οι εργασίες θα μπορούν να αρχίσουν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 με την προϋπόθεση της έκδοσης άδειας οικοδομής εκεί και όπου απαιτείται και αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών.
 • Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που θα συγκεντρώνουν στη βάση των καθορισμένων κριτηρίων του Σχεδίου, από Υπηρεσιακή Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον Έπαρχο Λευκωσίας ή εκπρόσωπό του, Πρόεδρο της Υπηρεσιακής Επιτροπής, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (πρώην Γραφείο Προγραμματισμού), εκπρόσωπο του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και Εκπρόσωπο του οικείου Δήμου.
 • Στις περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης ή αμφισβήτησης εκ μέρους των αιτητών του ποσού της χορηγίας οι αιτητές έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης η οποία και θα εξετάζεται από Τριμελή Επιτροπή ενώ σε περίπτωση κατά την οποία οι εγκεκριμένες εργασίες δεν ολοκληρωθούν σε ποσοστό τουλάχιστο κατά 80 % μέσα στο χρονοδιάγραμμα των 18 μηνών τότε το έργο τίθεται εκτός σχεδίου και ο αιτητής υποχρεούται να επιστρέψει τη χορηγία που του έχει καταβληθεί, εντόκως.

Για ολόκληρη την παρουσίαση των Σχεδίων πατήστε εδώ.

Διαβάστε αυτούσια την παρουσίαση του Υπουργού Εσωτερικών

Με πληροφορίες από Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email