Επιτροπή Οικονομικών: Συνεχίζεται η συζήτηση για τη μείωση ενοικίων

Σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών που θα συνέλθει την Τετάρτη θα τεθεί το νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί φορολογίας εισοδήματος νόμου, με την οποία προτείνεται η παραχώρηση φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), με στόχο να προβούν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου από 30% μέχρι 50% μέχρι τρεις μήνες από 1η Ιουνίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Άγγελου Βότση, επί του νομοσχεδίου θα γίνουν νέες αλλαγές από τη Κυβέρνηση μετά από συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία. Στόχος είναι το νομοσχέδιο να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής που θα συνέλθει την Παρασκευή. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου η τροποποίηση προτείνεται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της οικονομίας ένεκα της πανδημίας του COVID – 19, προτείνεται και παρέχεται  πίστωση φόρου 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου, νοουμένου ότι η εν λόγω μείωση ενοικίου δεν υπερβαίνει το πενήντα (50%) και δεν είναι μικρότερη του τριάντα (30%) τοις εκατό του μηνιαίου ενοικίου.

Στο σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ενημερώνεται  ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών ότι δεν θα προωθηθεί το νομοσχέδιο για τροποποίηση του νόμου για την έκτακτη εισφορά για την άμυνα. Απαντώνται όμως ερωτήσεις που υπέβαλαν βουλευτές κατά τη τηλεδιάσκεψη της 14ης Μαΐου και σε αυτό το πλαίσιο διευκρινίζεται ότι πρόσωπα – ιδιοκτήτες που έχουν συνολικό εισόδημα κάτω του φορολογητέου δηλαδή κάτω των 19.500 ευρώ δεν μπορούν να επωφεληθούν από τον υπό ψήφιση νόμο. Στις απαντήσεις διευκρινίζεται ότι η φορολογική πίστωση μπορεί να γίνει για περίοδο από 1 μέχρι 3 μηνών για οποιαδήποτε περίοδο εντός του 2020. Στο κείμενο του νομοσχεδίου διευκρινίζεται ότι η μείωση ενοικίου γίνεται με γραπτή συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή και επισημαίνεται ότι η πίστωση δεν παραχωρείται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής είναι συνδεδεμένα πρόσωπα. Αναφέρεται ακόμα ότι η πίστωση φόρου δύναται να χρησιμοποιηθεί έναντι του φόρου που προκύπτει για το φορολογικό έτος 2020 επί του εισοδήματος από ενοίκια στα οποία αφορά η μείωση.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,