Επιτροπή Ελεγχου: Ανάγκη δημιουργίας Τμήματος Φορολόγησης που θα ελέγχει τις εταιρείες στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων κάνει ότι είναι δυνατόν για να εφαρμόζεται ο νόμος στο μέτρο που μπορεί να τον εφαρμόσει, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρίας Κουλίας, τονίζοντας την ανάγκη σύστασης ειδικού τμήματος στο Τμήμα Φορολογίας, μετά τη συζήτηση της ειδικής έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για την Αρχή που συζητήθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου.

Σε δήλωση στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, είπε ότι πρόκειται για νεοσύστατη υπηρεσία η οποία κάνει αρκετή καλή δουλεία, προσθέτοντας ότι πάντα υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι η συζήτηση της ειδικής έκθεσης διεξήχθη στην παρουσία του Γενικού Ελεγκτή, του Εφόρου Φορολογίας και ο Έφορος Φορολογίας και της Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, που ανέλυσαν τα θέματα από την πλευρά τους.

Πρόσθεσε ότι ηγέρθησαν αρκετά θέματα φορολογίας ξένων εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο και δεν μπορούμε να τις φορολογήσουμε και προέκυψε το σημαντικό στοιχείο ότι δεν έχουμε ειδικό τμήμα στον φόρο εισοδήματος ώστε να μπορούμε να διαπιστώνουμε τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν, αυτές οι εταιρείες που είναι πολύ εξειδικευμένες και μετέρχονται 200 τρόπους για να διαφεύγουν και να μπορούμε να τις φορολογούμε, διευκρίνισε.

Μέσα από αυτή τη διαπίστωση προκύπτει ότι πρέπει να συσταθεί εξειδικευμένο τμήμα με ηλεκτρονικές δυνατότητες και κατάρτιση ηλεκτρονικών γνώσεων του προσωπικού που πρέπει να παρακολουθεί τέτοιες εταιρείες, σημείωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Είπε επίσης ότι Εθνική Αρχή Στοιχημάτων που δημιουργήθηκε με νομοθεσία του 2012 και δραστηριοποιήθηκε τότε και ακολούθως το 2015 ανέλαβε Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής Ιωάννα Φιάκκου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κ. Φιάκκου έκανε πολλά πράγματα και πέτυχε να έχει και αρκετά έσοδα η Δημοκρατία.

Σημείωσε ότι όπως ενημερώθηκε η Επιτροπή Ελέγχου το 2019 τα έσοδα ανήλθαν στα 9 εκ. παρά κάτι, αλλά όπως είπε στη συνέχεια δεν παύει από το να μιλούμε για τζόγο και το γεγονός ότι όσο πιο πολλά εκατομμύρια εισπράττονται ως φορολογίες από τέτοιες δραστηριότητες, τόσο πρέπει να αυξάνει και η ανησυχία για το ξήλωμα του κοινωνικού ιστού τα χίλια άλλα προβλήματα που δημιουργούνται στην κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ανέφερε ακόμα ότι προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η αναφορά που έγινε κατά τη συνεδρία ότι τραυματίστηκε Κύπρια ποδοσφαιρίστρια και ρωτούσαναν θα ξαναπαίξει η ποδοσφαιρίστρια, γιατί τραυματίστηκε και ούτω καθεξής. Αυτό ανέφερε καταδεικνύει το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οιστοιχηματικές εταιρείες που περιλαμβάνουν και την Κύπρο στα στοιχήματα που πωλούν και μπλέκουν πολλές φορές την Κύπρο σε ξεπλύματα βρώμικου χρήματος.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Ειδική Έκθεση της για τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων εντόπισε ζητήματα που άπτονται των ενδεχόμενων φορολογικών υποχρεώσεων αλλοδαπών εταιρειών στοιχημάτων με έσοδα δεκάδων εκατ. ευρώ, παραπέμποντας τα στις φορολογικές αρχές.

Μεταξύ άλλων, η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεση εστιάζει επίσης στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την ενοικίαση κτηρίου από την Αρχή καθώς και την υπερβολικά ψηλή τιμή ενοικίου σε σχέση με τον μέσο όρο τιμών ενοικίου των υπόλοιπων ενοικιαζόμενων κτηρίων από τους Δημόσιους Οργανισμούς και προβαίνει στη σύσταση ότι «οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου θα πρέπει να ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν στην ενοικίαση κτηρίων, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την αποφυγή αχρείαστων/υπερβολικών δαπανών και δεσμεύσεων».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία βρίσκει επίσης ότι η Αρχή «δεν διεξήγαγε έλεγχο για εντοπισμό προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στοιχήματος χωρίς άδεια».

Σύμφωνα με την ειδική έκθεση, «δύο αλλοδαπές εταιρείες, με συνολικά έσοδα στοιχήματος ύψους €75 εκ. για το 2017, είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του  Εφόρου Εταιρειών, αλλά δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Φορολογίας και ως εκ τούτου δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, σε αντίθεση με το άρθρο 5Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου».

Η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, Ιωάννα Φιάκκου, ανέφερε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου ότι μετά τη λειτουργία της Αρχής Στοιχημάτων το 2015 τα έσοδα του κράτους αυξήθηκαν κατά 205% και παράλληλα μειώθηκαν οι παρανομίες και το έγκλημα στον χώρο του παράνομου στοιχήματος.

Σήμερα στην Κύπρο λειτουργούν μόνο 10 εταιρείες ηλεκτρονικών στοιχημάτων,  αφού τέθηκε φραγή (έκλεισαν) 9.000 εταιρείες οι οποίες ήταν παράνομες, πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,