Επέκταση ωραρίου παραλαβής αιτήσεων για ταυτοποίηση του προφίλ νομικών οντοτήτων από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ημερ. 21 Απριλίου 2021, ενημερώνει την επιχειρηματική κοινότητα ότι λόγω των στενών χρονοδιαγραμμάτων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία επικαιροποίησης του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων που είναι η 31η Ιουλίου 2022, και μετά από γενικότερη απαίτηση του επιχειρηματικού κοινού, το ωράριο για την παραλαβή αιτήσεων στο Τμήμα για ταυτοποίηση των προφίλ νομικών οντοτήτων (εταιρειών και συνεταιρισμών), από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 επεκτείνεται μέχρι τις 13.00 και χωρίς περιορισμό στον αριθμό των αιτήσεων.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα θα δέχεται καθημερινά αιτήσεις για ταυτοποιήσεις των προφίλ νομικών οντοτήτων με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων:

  • Μεταξύ των ωρών 09.00 – 13.00 ( Δευτέρα – Παρασκευή).
  • Χωρίς κανένα περιορισμό στον αριθμό των αιτήσεων που υποβάλλονται.
  • Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει δημιουργηθεί στο ισόγειο του κτηρίου ΞΕΝΙΟΣ. 

Η διεκπεραίωση της εργασίας θα γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους εξεταστές του Τμήματος στα γραφεία τους και θα ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 1 εβδομάδας.

22/07/2022

Πηγή: Έφορος Εταιρειών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,