Έντυπο μη Καταχώρισης Ετήσιων Εκθέσεων και μη Καταβολής Ετήσιου Τέλους εταιρείας

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 03 Δεκεμβρίου 2021, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας σας υπενθυμίζει ότι από τις 06 Δεκεμβρίου 2021 έχει τεθεί σε εφαρμογή το έντυπο ΗΕ67 το οποίο είναι Δήλωση Συμβούλου της εταιρείας για τη μη καταχώρηση Ετήσιων Εκθέσεων και τη μη καταβολή Ετήσιου Τέλους της εταιρείας. Το έντυπο μπορεί να υποβληθεί δια χειρός ή ταχυδρομικώς στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Το έντυπο αφορά εταιρείες οι οποίες είχαν εγγραφεί πριν από τις 14 Αυγούστου 1974, είχαν την έδρα τους ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών τους ή ολόκληρη την περιουσία τους σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν δραστηριοποιούνται πλέον ή / και δεν διαθέτουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας.

Το έντυπο συνοδεύεται από τέλος είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι μετά την καταχώρηση του έντυπου ΗΕ67, η εταιρεία εξαιρείται από την υποβολή περαιτέρω εγγράφων και την καταβολή τελών, για όσο χρονικό διάστημα δεν δραστηριοποιείται στις ελεύθερες περιοχές.

πηγή: Έφορος Εταιρειών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,