Ενημέρωση και εισηγήσεις ΠΔΣ για τήρηση δικηγορικού επαγγελματικού απορρήτου

Η τήρηση των Αρχών του Κράτους Δικαίου, περιλαμβανομένης και της υποχρεώσης τήρησης του δικηγορικού επαγγελματικού απορρήτου, αποτελεί την ευθύνη και υποχρέωση, όχι μόνον των ίδιων των δικηγόρων, αλλά και της πολιτείας, αναφέρεται σε ενημερωτικό δελτίο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Στο ενημερωτικό δελτίο στα μέλη του με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο ως προς τη διασφάλιση του Επαγγελματικού Δικηγορικού Απορρήτου, αναφέρεται σε εισηγήσεις που έχει υποβάλει γραπτώς στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, καθώς και όλα τα Μέλη  της Συμβουλευτικής Αρχής που έχει συσταθεί στη βάση του Άρθρου 56 του Ν. 188(I)/2007.

Εισηγείται όπως «το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Βουλή των Αντιπροσώπων διασφαλίσουν την τήρηση της Αρχής της Νομιμότητας, μέσω της εφαρμογής της Νομολογίας του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ, όσον αφορά οποιαδήποτε μελλοντικά προτεινόμενα νομοθετικά διαβήματα».

Επίσης εισηγείται όπως τα συναρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, και Οικονομικών, δρώντας σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές Δικαίου που έχουν καταγραφεί στις σχετικές Αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ, προβούν, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και των υπόλοιπων Μελών της Συμβουλευτικής Αρχής που έχει εγκαθιδρυθεί με βάση το Άρθρο 56 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν. 188(I)/2007) ως αυτός έχει τροποποιηθεί, σε υποβολή ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, και εν συνεχεία της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τροποποιητικού Νομοσχεδίου, με σκοπό την τροποποίηση του εν λόγω Νόμου.

Ακόμα, εισηγείται όπως το Υπουργείο Οικονομικών προβεί, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, σε υποβολή ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, και εν συνεχεία της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τροποποιητικού Νομοσχεδίου, με σκοπό την τροποποίηση της Νομοθεσίας για Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών που σχετίζεται με την εφαρμογή της Οδηγίας DAC6, και συγκεκριμένα του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 (Ν. 41(Ι)/2021), ούτως ώστε να υπάρξει ορθή και πλήρης καταγραφή της σχετικής εξαίρεσης όσον αφορά την εφαρμογή του Επαγγελματικού Δικηγορικού Απορρήτου.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η τήρηση των Αρχών του Κράτους Δικαίου, περιλαμβανομένης και της Υποχρεώσης Τήρησης του Δικηγορικού Επαγγελματικού Απορρήτου, αποτελεί την ευθύνη και υποχρέωση, όχι μόνον των ίδιων των Δικηγόρων, αλλά και της Πολιτείας», αναφέρει.

Σημειώνει ότι αυτή η υποχρέωση θα πρέπει να μετουσιώνεται πάντοτε και σε πράξη και ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είναι και θα είναι παρών στη διεκδίκηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Αρχής του Κράτους Δικαίου.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,