Ενεργός ρόλος Αστυνομίας Κύπρου στην αξιολόγηση χωρών για ένταξη στη ζώνη Σέγκεν

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξη στη ζώνη Σέγκεν της ΕΕ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αξιολογήσεις σε τέσσερις από τους έξι συνολικά τομείς που τίθενται προς αξιολόγηση από την Κομισιόν και αναμένεται το ίδιο και για τους υπόλοιπους δύο.

Οι τομείς που αξιολογούνται για την κάθε υποψήφια προς ένταξη στη ζώνη του Σέγκεν, χώρα, είναι η Αστυνομική Συνεργασία, SIS / Sirene, τα Εξωτερικά Σύνορα, οι Επιστροφές, οι Θεωρήσεις και η Προστασία Δεδομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, «μέλος της Αστυνομίας Κύπρου, επιλέγηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν μέλος της ομάδας αξιολόγησης».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε σύντομο βίντεο επεξηγώντας τους τρόπους διατήρησης των προνοιών της Συνθήκης Σέγκεν, μέσα από τις αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος του Σέγκεν.

Το συγκεκριμένο βίντεο ετοιμάστηκε κατά τις αξιολογήσεις του Βελγίου που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο 2021 στους τομείς της Αστυνομικής Συνεργασίας και του SIS / Sirene.

 Σημειώνεται ότι κατά την αξιολόγηση του Βελγίου στον τομέα της Αστυνομικής Συνεργασίας, επικεφαλής της Ομάδας Αξιολόγησης ήταν η Κατερίνα Γιάλλουρου, μέλος της Αστυνομίας Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,