Έναρξη υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το 2022

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022 μέσω του συστήματος TaxisNet, στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy

Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 373/2022). υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022 έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2022, υπερβαίνει το ποσό των 19.500 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της Δήλωσης είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα TaxisNet – Άμεσης Φορολογίας.

Η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου είναι η 2α Οκτωβρίου 2023 (ΚΔΠ183/2023)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet – Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022».

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,