Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Βασικές Αρχές Εξαγορών & Συγχωνεύσεων»

Μετά από την επιτυχία που είχε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα:

«Βασικές Αρχές Εξαγορών &Συγχωνεύσεων»,

η Επιτροπή Ιδιωτικών Εταιρειών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αποφάσισε να επαναλάβει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στη Λεμεσό,στο ColumbiaPlaza,

την Παρασκευή 20/09/2019 και ώρα 08:00 – 13:00.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι €50(συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α).

Σημείωση:Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων,θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

*Τo συγκεκριμένο σεμινάριο αναγνωρίζεται ως πιστοποιημένο για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π. 386/2017(3 πιστοποιημένες ώρες)

Πρόγραμμα Διάλεξης
08:00 – 08:30

Εγγραφή

08:30 – 08:45

Καλωσόρισμα

Δώρος Ιωαννίδης, Πρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

08:45 – 8:55

Εισαγωγή

Στέλιος Τριανταφυλλίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ιδιωτικών Εταιρειών

09:00– 10:00

1ο Μέρος: Αγοραπωλησία μετοχών ιδιωτικής εταιρείας: προετοιμασία συναλλαγής

Συμφωνίες Εμπιστευτικότητας (NDAs), Προσύμφωνα (MOUs) και Έλεγχος Δέουσας Επιμέλειας (Legal Due Diligence)

Ομιλητής:Κύπρος Ιωαννίδης

Panel Discussion: Στέλιος Τριανταφυλλίδης, Σίλεια Πουργούρα

10:00 – 10:30

Διάλειμμα

10:30 – 11:30

2ο Μέρος: Σύνταξη εγγράφων & ολοκλήρωση συναλλαγής

Επισκόπηση συνήθων εγγράφων που συντάσσονται κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των όρων της συναλλαγής, ολοκλήρωση (closing) και εμπειρική προσέγγιση αντιμετώπισης προβλημάτων κατά τη διάρκεια της συναλλαγής

Ομιλητές:Δημήτρης Βάκης, Χρύσθια Παπακλεοβούλου

Panel Discussion: Στέλιος Τριανταφυλλίδης, Κυριάκος Σκορδής

11:30 – 12:00

Διάλειμμα

12:00– 13:00

3ο Μέρος: Δομή & Πρακτικές Πτυχές Ολοκλήρωσης Συναλλαγής

Δομή Συναλλαγής, Πρακτικές Πτυχές Ολοκλήρωσης, Διαφορές μετά από υπογραφή Συμφωνίας

Ομιλητής:Νικόλας Κουκούνης

Panel Discussion: Στέλιος Τριανταφυλλίδης, Αλέξανδρος Τσιρίδης

13:00

Ολοκλήρωση

**Για την εγγραφή σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε ή εγγραφείτε (log in ή signup) στην επίσημη ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,