Εκδόθηκε ο νέος οδηγός συμπεριφοράς των δικαστών

Τηρουμένων των προνοιών του Συντάγματος και των Νόμων και της νομολογίας, ο παρών Οδηγός Δικαστικής Συμπεριφοράς, ακολουθεί τις Aρχές περί Δικαστικής Συμπεριφοράς γνωστές ως Αρχές Bangalore και το Guide to Judicial Conduct της Αγγλίας.

Περιέχει βασικές κατευθυντήριες αρχές δικαστικής συμπεριφοράς προς ενίσχυση της Δικαστικής Ακεραιότητας. Οι αρχές αυτές προορίζονται για να παρέχουν καθοδήγηση και βοήθεια στους δικαστές (ο όρος περιλαμβάνει για πρακτικούς λόγους τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες που υπηρετούν στο δικαστικό σώμα) οι οποίοι διατηρούν την ευθύνη ως προς την απόφασή τους εάν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή συμπεριφορά είναι κατάλληλη ή όχι.

Περιέχει ένα αριθμό βασικών αρχών προς υποβοήθηση των δικαστών για να καταλήξουν στις δικές τους αποφάσεις αναφορικά με το κατά πόσο συγκεκριμένη δραστηριότητα ή συμπεριφορά είναι η αρμόζουσα ή όχι. Αυτές οι αρχές προϋποθέτουν ότι οι δικαστές είναι υπόλογοι για τη διαγωγή τους, η οποία ενδέχεται, ανάλογα με τη σοβαρότητα τυχόν παραπτώματος, να οδηγήσει σε πειθαρχικές συνέπειες.

Σε περιπτώσεις δυσκολιών ή αβεβαιότητας, εντούτοις, οι δικαστές πρέπει να αναζητούν τη συμβουλή του Προέδρου του Δικαστηρίου στο οποίο υπηρετούν.

Ο παρών Οδηγός προορίζεται επίσης ώστε να βοηθήσει τα μέλη της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, τους δικηγόρους και την κοινωνία γενικά να έχουν καλύτερη αντίληψη και να υποστηρίξουν το δικαστικό σύστημα.

Δείτε τον αναθεωρημένο οδηγό δικαστικής συμπεριφοράς εδώ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,