Εκδόθηκε ο νέος Φορολογικός Κώδικας

Μόλις εκδόθηκε ο νέος Φορολογικός Κώδικας, του Γρηγόρη Μ. Μιχαηλίδη Λέκτορα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Γρηγόρη Μέντη, Καθηγητή Φορολογικού Δικαίου, από τις εκδόσεις Lex Book, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο της προϊσχύουσας νομοθεσίας, δηλ. μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.

Νομολογιακά, αλλά και θεωρητικά, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς, μέχρι σήμερα και για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα ακόμη, θα εκδικάζονται φορολογικές υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων εφαρμόζοντας το πλέγμα των σχετικών διατάξεων πριν την θέση σε εφαρμογή του ν. 4172/2013 και όλων των υπολοίπων νέων φορολογικών ρυθμίσεων.

Επομένως, ο Κώδικας δίνει τη δυνατότητα, σε συνδυασμό και με την προηγούμενη έκδοση του Φορολογικού Κώδικα που περιέχει τις σύγχρονες ρυθμίσεις, την πρόσβαση ταυτόχρονα και στα δύο φορολογικά συστήματα ανάλογα με τη θεματική και τη φορολογική διαφορά που αντιμετωπίζεται, όπως και μία ευσύνοπτη και λειτουργική ταυτόχρονη συγκριτική παράθεση των σχετικών διατάξεων των δύο συστημάτων.

Ο συγκεκριμένος Κώδικας είναι ένα μεγάλο εκδοτικό εγχείρημα – συλλογή φορολογικής νομοθεσίας συνολικής έκτασης 975 σελίδων.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,