Εισηγήσεις που βελτιώνουν το πολιτιστικό γίγνεσθαι, υιοθέτησε η Ολομέλεια της Παράλληλης Βουλής Πολιτισμού

Ποσό που μπορεί και να φθάσει το ένα εκατομμύριο ετησίως διοχετεύεται από την Κύπρο στο εξωτερικό μέσω των διεθνών εξετάσεων μουσικής σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Βρετανία και η Ρωσία αναφέρθηκε την Τρίτη στη συνεδρία της Ολομέλειας της Παράλληλης Βουλής για τον Πολιτισμό κατά τη διάρκεια της συζήτησης της έκθεσης για τα «Προβλήματα στο σύστημα επιχορηγήσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων και εισηγήσεις για την απάμβλυνση ή την επίλυσή των».

Η έκθεση, η οποία μαζί με τις άλλες έξι που αναγνώσθηκαν στη συνεδρία, εγκρίθηκε ομόφωνα την Παράλληλη Βουλή για τον Πολιτισμό, αναφέρει ότι «με δεδομένο ότι κάθε χρόνο φεύγουν από την χώρα μας μερικά εκατομμύρια ευρώ που αφορούν έξοδα για εξετάσεις ξένων εξεταστικών κέντρων που αφορούν τη Μουσική Παιδεία, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας φορέας από το Υπουργείο Παιδείας που να αντικαταστήσει όλα τα ξένα εξεταστικά κέντρα και να μπορεί να παρέχει ισότιμα πιστοποιητικά και διπλώματα συγκρατώντας έτσι σημαντική εκροή συναλλάγματος στο εξωτερικό». 

«Είναι η μόνη εισήγηση που δεν απαιτεί κόστος αλλά ταυτόχρονα είναι πηγή εσόδων» αναφέρθηκε στη συνεδρία η οποία άρχισε με ομιλία του Προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη.

«Πρωταρχικό της στόχος έχει η Παράλληλη Βουλή για τον Πολιτισμό, την ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης με την κοινωνία και τους πολίτες, μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η προώθηση και εδραίωση της πολιτισμικής δημοκρατίας ως προϋπόθεση και προέκταση ταυτόχρονα της πολιτικής δημοκρατίας, που συνεπάγεται έναν πολιτισμό ανοικτό για όλους, συμμετοχικό και προσβάσιμο χωρίς αποκλεισμούς, ανισότητες και διακρίσεις», είπε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Σημείωσε ότι «Πολιτισμός είναι τα γράμματα, οι τέχνες, η ποιοτική εκπαίδευση, η πολιτιστική κληρονομιά, ο αθλητισμός, είναι μία έννοια ευρεία η οποία χαρακτηρίζει τον κάθε λαό και, συγκεκριμένα, τη δημιουργικότητα και την έκφρασή του».

«Πολιτισμός συνεπάγεται πνευματική εξέλιξη που εκπροσωπεί σε ορισμένες περιπτώσεις τη μνήμη και, άλλοτε, την επιβίωση και ως εκ τούτου, θεωρήθηκε ορθό να δημιουργηθούν συγκεκριμένες επιτροπές στην εν λόγω Παράλληλη Βουλή προκειμένου τα μέλη τους, να εξετάζουν εξειδικευμένα και εις βάθος ζητήματα αφορούν στον πολιτισμό και να εντοπίζουν κενά προτείνοντας παράλληλα λύσεις», είπε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Πρόσθεσε, απευθυνόμενος στα μέλη της Παράλληλης Βουλής για τον Πολιτισμό ότι «η επιλογή των θεματικών με τις οποίες ασχοληθήκατε σε τακτές, δια ζώσης και διαδικτυακές συνεδρίες, αποδεικνύουν το εύρος του πολιτισμού καθώς επίσης και τις δυνατότητες ενίσχυσης και εξέλιξής του». Επιπροσθέτως, είπε κλείνοντας ο Δημήτρης Συλλούρης, «η ανάγνωση των εκθέσεών σας δηλώνει ξεκάθαρα τις διαφορετικές πτυχές και τους πυλώνες επί των οποίων μπορεί να παραχθεί πολιτισμός και το σημαντικότερο : δηλώνει ότι η Παράλληλη Βουλή για τον Πολιτισμό έχει όραμα, επιμονή, διαύγεια και σύμπνοια ως προς την περαιτέρω ενίσχυση, προβολή και δημιουργία πολιτισμού».

Η έκθεση της Επιτροπής την αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) σε όλες τις Βαθμίδες της Εκπαίδευσης αναφέρει ότι «η αναβάθμιση θα πρέπει να στηριχθεί σε έργα υποδομής που είναι μια σημαντική  παράμετρος για την επιτυχία, όμως  ακόμη και τα έργα  που απαιτούνται για την υλοποίηση της, είναι έργα χαμηλού κόστους αλλά με ψηλό βαθμό ωφελιμότητας».

«Καταθέτουμε λοιπόν την πρόταση μας για Αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης πιστεύοντας ότι: η πρόοδος του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα βελτίωσης της σωματικής και ψυχικής υγείας και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την επιτυχία του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος , την Υγεία αλλά και την Οικονομία», σημειώνει η έκθεση.  

Η Επιτροπή που συνέταξε την πρόταση για συντεταγμένη προσπάθεια στην προσέγγιση ευρωπαϊκών πολιτιστικών θεσμών και εξεύρεση συμπληρωματικών πόρων, προκειμένου να προβληθεί το πολιτιστικό προϊόν της Κύπρου διεθνώς εισηγείται, μεταξύ άλλων, «την αναζήτηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και προγραμμάτων καθώς και συμπληρωματικών ευρωπαϊκών πόρων για την ενίσχυση του κυπριακού πολιτισμού».

Εισηγείται, επίσης, «την υποστήριξη πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο πολιτιστικών προγραμμάτων και δράσεων της ΕΕ και τη διερεύνηση πιθανών συνεργασιών με πολιτιστικά ιδρύματα (μουσεία, φεστιβάλ, πανεπιστήμια αλλά και θεσμούς) των κρατών -μελών της  και ειδικότερα τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του ευρωπαϊκού θεσμού «Europalia» (https://europalia.eu/en), στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η πανευρωπαϊκή προβολή της πολιτιστικής παραγωγής μιας συγκεκριμένης χώρας».

Εξάλλου, «τη δέσμευση τηλεοπτικού χρόνου για θέματα εκπαίδευσης, τέχνης και πολιτισμού»  σε συνεργασία με το κρατικά ΜΜΕ και την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης εισηγείται η Επιτροπή που ετοίμασε τις «Προτάσεις για συμβολή των ΜΜΕ και της πολιτείας στην προώθηση και ενίσχυση της εκπαίδευσης, της γλωσσικής επάρκειας και φιλαναγνωσίας, της τέχνης και του πολιτισμού» η οποία παρατηρεί «ότι ο χρόνος που οι τηλεοπτικοί σταθμοί αφιερώνουν στον πολιτισμό θα πρέπει να αυξηθεί».

Επιπλέον, «θεωρεί ότι η έννοια του πολιτισμού θα πρέπει να προσδιοριστεί πληρέστερα στις δεσμεύσεις των τηλεοπτικών σταθμών, ιδίως όσον αφορά τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ώστε να παρέχεται στον Κύπριο πολίτη η δυνατότητα να παρακολουθεί αφιερώματα ή ντοκιμαντέρ για την ιστορία και τον πολιτισμό το αρχαίο και σύγχρονο θέατρο, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τη γλυπτική, τον χορό, την αρχιτεκτονική, τα διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα κ.ά. στη διαχρονική τους εξέλιξη». 

Η Επιτροπή σύνταξης της Έκθεσης για τα «Προβλήματα στο σύστημα επιχορηγήσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων και εισηγήσεις για την απάμβλυνση ή την επίλυσή των» αξιώνει αύξηση των κονδυλίων για τον Πολιτισμό, ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών για πιο γρήγορο χειρισμό των υποθέσεων και απλοποίηση των διαδικασιών ως προς τις αιτήσεις για επιχορήγηση .

Θεωρεί ότι είναι σημαντικό όπως λειτουργοί της αρμόδιας υπηρεσίας «παρευρίσκονται σε σημαντικές εκδηλώσεις, για να γνωρίζουν από πρώτο χέρι το έργο που παράγεται από κάθε φορέα» ενώ σημειώνει ότι η δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού αποτελεί «το πιο μεγάλο βήμα για προβολή και προώθηση του Πολιτισμού μας που πρέπει να είναι η μεγαλύτερη μας επένδυση».

Στην έκθεσή της η  Επιτροπή για την κατοχύρωση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας εισηγείται όπως «κάθε έργο οποιουδήποτε δημιουργού και οποιασδήποτε φύσης πρέπει να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο πιστοποιητικού πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβαζόμενο στον εκάστοτε αγοραστή ενώ το πρωτότυπο θα κατέχεται από το δημιουργό και ακολούθως από τους κληρονόμους του για 70 χρόνια από το θάνατό του», μιας και η περίοδος των 70 χρόνων είναι το διάστημα κατά το οποίο σύμφωνα με το Νόμο επεκτείνεται το δικαίωμα παρακολούθησης στις πιθανές μεταπωλήσεις ενός έργου και έτσι της είσπραξης του ποσοστού που δικαιούνται οι κληρονόμοι ενός δημιουργού, λόγω της κατοχυρωμένης πνευματικής ιδιοκτησίας του.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι «η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει, με βάση τον έλεγχο που μπορεί να εξασκήσει, μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει στην προώθηση της κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών του τόπου μας, αναγνωρίζοντας την προσφορά  τους στο παρόν και μέλλον του πολιτισμού για αυτό και η εισήγησή της είναι όπως εφαρμοστούν οι υφιστάμενοι Νόμοι μέσα στα πλαίσια του ελέγχου της και επισημάνει τις ελλείψεις και παραλήψεις». 

Με την απόφαση για σύσταση του Υφυπουργείου Πολιτισμού να έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο η Επιτροπή που συνέταξε την Έκθεση της Επιτροπής για την Ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού θέτει ως προτεινόμενες διευθύνσεις του Υφυπουργείου τη «Διεύθυνση Αρχαιοτήτων, Διεύθυνση Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Διεύθυνση Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Διεύθυνση Συμφωνικών Ορχηστρών Κύπρου, Διεύθυνση Κυπριακής Χειροτεχνίας και Διεύθυνση Ελέγχου Ιδιωτικών Μουσείων και Συλλογών, καθώς και Μουσικών και Πολιτιστικών  Οργανισμών».

Αναφέρεται στην ανάγκη για «λειτουργική και οικονομική αυτονομία (ανεξάρτητο προϋπολογισμό) του Υφυπουργείου Πολιτισμού, συντονισμό των διαφόρων τμημάτων που θα το συνθέτουν χωρίς να επεμβαίνει στις εξουσίες τους και όπως ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου θα είναι ο συνολικός προϋπολογισμός των διαφόρων τμημάτων συν ένα ποσό για την διοικητική και εποπτική λειτουργία του».

Κλείνοντας τη συνεδρία της Ολομέλειας της Παράλληλης Βουλής για τον Πολιτισμό, η οποία θα συνέλθει ξανά τον Σεπτέμβρη, ο Πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε τα μέλη της Ολομέλειας της Παράλληλης Βουλής για τον Πολιτισμό «για το άριστο έργο που επιτελέσατε με την εργατικότητα και τη δημιουργική σας συνεργασία, υπό πρωτόγνωρες συνθήκες, με άριστο αποτέλεσμα», πείθοντας με τα αποτελέσματα και τις δράσεις της Παράλληλης αυτής Βουλής και όλους όσοι είχαν αμφιβολία για τη σύσταση και λειτουργία της.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: