Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Ποιες οι προϋποθέσεις

Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δεν ασκεί οποιαδήποτε από τις οικονομικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται στην πιο κάτω λίστα:

Εξαιρούνται οι Νομικές Υπηρεσίες από τα νέα σχέδια – Δείτε τη λίστα με τους 35 τομείς επιχειρήσεων

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:

 Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

 Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο υπό αναφορά Σχέδιο εφόσον υπάρχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο Ειδικό Σχέδιο.

 Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 3 εργοδοτουμένους, θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για όλους.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,