Εγγραφή ασκούμενων δικηγόρων στο Φορολογικό Μητρώο μέχρι 29 Ιουνίου

Διαβάστε την ανακοίνωση του Τμήματος Έργου Επιδότησης Ασκούμενων Δικηγόρων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για την εγγραφή ασκούμενων δικηγόρων στο Φορολογικό Μητρώο:

Αγαπητοί,

Αναφορικά με την Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας,  θα σας παρακαλούσαμε όπως προχωρήσετε με την εγγραφή σας στο φορολογικό μητρώο όσοι δεν το έχετε πράξει. Η εγγραφή θα γίνει σύμφωνα με την πιο κάτω διαδικασία και θα μας αποστείλετε τον αριθμό στην ηλ. διεύθυνση (trainee@cybar.org.cy) .

  • Με βάση την φορολογική νομοθεσία, ο ΠΔΣ έχει την υποχρέωση να υποβάλει ηλεκτρονικά τη Δήλωση Εργοδότη για το 2019 (Έντυπο ΤΦ 7) μέσω ΤΑΞΙΣΝΕΤ όσον αφορά τα επιδόματα των ασκούμενων δικηγόρων. Βλ.επίσης συνημμένα και τη σχετική φορολογική γνωμάτευση από το Τμήμα Φορολογίας.

Το θέμα που χρήζει άμεσων ενεργειών είναι το εξής:

-Για να γίνει αποδεκτή η υποβολή της Δήλωσης Εργοδότη στο ΤΑΞΙΣΝΕΤ για το 2019, ασκούμενος που κατά το εν λόγω έτος είχε αποκοπή ΓεΣΥ από τα επιδόματα του και η οποία ήταν πληρωτέα στο Τμήμα Φορολογίας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος για σκοπούς φόρου εισοδήματος, κάτι που εφαρμόζεται στην δική σας περίπτωση.

-Για τους ασκούμενους των Έργων υπάρχουν τέτοιες αποκοπές και που είναι πληρωτέες στο Τμήμα Φορολογίας, λόγω του ότι τα εν λόγω επιδόματα δεν ασφαλίζονται για σκοπούς κοινωνικών ασφαλίσεων (και συνεπώς οποιαδήποτε εισφορά ΓεΣΥ αποκόπτεται, πληρώνεται στο Τμήμα Φορολογίας)

-Συνεπώς, για να είναι εφικτή η υποβολή των Δηλώσεων Εργοδότη για το 2019 διαδικτυακά, θα πρέπει να εγγραφείτεγια σκοπούς φόρου εισοδήματος (δηλ να αποκτήσετεαριθμό φορολογικής ταυτότητας).

Ως εκ τούτου, για να μπορέσετενα εγγραφείτεγια σκοπούς φόρου εισοδήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί η πιο κάτω διαδικασία:

-Πλέον η εγγραφή γίνεται μόνο διαδικτυακά 

-Ο κάθε ασκούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την πιο κάτω αίτηση – έντυπο TF2001_2018 _Engrafi_forologoumenou, να το υπογράφει και να το στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση με βάση τον πιο κάτω πίνακα μαζί με σαρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του, ή στοιχείο ταυτοποίησης για άτομα που δεν έχουν ταυτότητα, ή κάρτα εγγραφής αλλοδαπού.

Εγγραφή Φορολογούμενου (Ελληνικά)

Εγγραφή Φορολογούμενου (Αγγλικά)

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣlefkosia@tax.mof.gov.cy
ΛΕΜΕΣΟΥlemesos@tax.mof.gov.cy
ΠΑΦΟΥpaphos@tax.mof.gov.cy
ΛΑΡΝΑΚΑΣlarnaca@tax.mof.gov.cy
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥammoxostos@tax.mof.gov.cy

Τονίζουμε επίσης τα εξής:

  1. Ο λόγος που για το 2019 χρειάζεται αυτή η διαδικασία είναι λόγω της πληρωμής των εισφορών στο ΓεΣΥ στο Τμήμα Φορολογίας
  2. Η μη εγγραφή σαςθα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση υποβολής των Δηλώσεων Εργοδότη για το 2019 για τον ΠΔΣ.
  3. Η πιο πάνω διαδικασία έχει ήδη επιβεβαιωθεί και με το Τμήμα Φορολογίας

Θα πρέπει να μας αποστείλετε τους αριθμούς των φορολογικών ταυτοτήτων σας μέχρι τις 29 Ιουνίου 2020 το αργότερο. Σημειώνουμε ότι πολλοί από εσάς ίσωςνα έχετε τέτοιο αριθμό δηλ. να είστε ήδη εγγεγραμμένοι για σκοπούς φόρου εισοδήματος παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε μέσω email τον αριθμό σε αυτή την ηλ. διεύθυνση :

trainee@cybar.org.cy 

Δείτε επίσης: Φορολογική Γνωμάτευση

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 22711613, 22711612, 22711611 Φαξ.22873013 

Print Friendly, PDF & Email