ΕΕ: Το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση σχετικά με επαρκές ελάχιστο εισόδημα

Η παρούσα σύσταση του Συμβουλίου αποσκοπεί στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην επιδίωξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης μέσω της προώθησης επαρκούς εισοδηματικής στήριξης με τη μορφή ελάχιστου εισοδήματος, της αποτελεσματικής πρόσβασης σε υποστηρικτικές και βασικές υπηρεσίες για τα άτομα που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, καθώς και μέσω της προώθησης της ένταξης στην αγορά εργασίας όσων μπορούν να εργαστούν.

Μολονότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας, δεν έχει σημειωθεί παντού ίδια πρόοδος όσον αφορά την πρόσβαση σε αυτά και την επάρκειά τους. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο συνιστά στα κράτη μέλη να παρέχουν και, κατά περίπτωση, να αναπτύσσουν περαιτέρω ισχυρά δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας συνδυάζοντας επαρκή εισοδηματική στήριξη μέσω παροχών ελάχιστου εισοδήματος και άλλων συνοδευτικών χρηματικών παροχών, παροχών σε είδος και δίδοντας πρόσβαση σε υποστηρικτικές και βασικές υπηρεσίες. Συνιστάται στα κράτη μέλη να καθορίζουν το επίπεδο του ελάχιστου εισοδήματος μέσω διαφανούς και αξιόπιστης μεθοδολογίας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και με τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές πηγές εισοδήματος, τις ειδικές ανάγκες και τις μειονεκτικές καταστάσεις των νοικοκυριών, το εισόδημα χαμηλόμισθου ή εργαζομένου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, το βιοτικό επίπεδο και την αγοραστική δύναμη, καθώς και τα επίπεδα τιμών και τις σχετικές με αυτά εξελίξεις. Με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων, της εισοδηματικής ασφάλειας και της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών, των νεαρών ενηλίκων και των ατόμων με αναπηρία, το Συμβούλιο συνιστά επιπλέον τη δυνατότητα να ζητηθεί η χορήγηση του ελάχιστου εισοδήματος σε μεμονωμένα μέλη του νοικοκυριού.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWNET.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,