ΕΕ και Κύπρος επιστρατεύουν έρευνα και καινοτομία για αντιμετώπιση της πανδημίας

Η ανάγκη λήψης συντονισμένων μέτρων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για αντιμετώπιση της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 και διαφύλαξη της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, τέθηκαν στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Έρευνας των κρατών μελών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2020, υπό την Προεδρία της Υπουργού Επιστημών και Παιδείας της Κροατίας κας Blazenka Divjak. Την Κύπρο εκπροσώπησε στην τηλεδιάσκεψη ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης, οι Αρμόδιοι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις και καλές πρακτικές για την αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας και καινοτόμων λύσεων για ανταπόκριση τόσο στις άμεσες όσο και στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν ζητήματα όπως η ανάγκη υποστήριξης των συστημάτων υγείας και εξεύρεσης εμβολίου ενώ συζητήθηκε, επίσης, η ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των επιστημόνων κάθε χώρας ως συμβούλων των κυβερνήσεων σε ευρύ φάσμα θεμάτων. Κρίσιμης σημασίας θεωρήθηκε από όλους η ανάγκη όπως ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας εξοπλιστεί με τα κατάλληλα εφόδια ώστε να μπορέσει μελλοντικά να ανταποκριθεί ταχύτατα και αποτελεσματικά σε παρόμοιες κρίσεις.

Σημαντικό βήμα αποτελεί, η από κοινού υποστήριξη των Υπουργών για ενιαίο σχέδιο δράσης, με ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η δημιουργία μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών/ δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, η διενέργεια κλινικών δοκιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δημιουργία πλατφόρμας πληροφόρησης για ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και ενέργειες κινητοποίησης των φορέων των οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Σε παρέμβασή του στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Κόκκινος τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για αντιμετώπιση της κρίσης. Υποστηρίχθηκε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης, ως πρώτο άμεσο βήμα, με έμφαση στη δρομολόγηση νέων προσκλήσεων κάτω από τον Ορίζοντα 2020. «Η δράση αυτή αναμένεται να κινητοποιήσει όλα τα πεδία με τα οποία ασχολείται η ερευνητική κοινότητα, ειδικότερα τις ΤΠΕ και τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Στόχος, είναι η αντιμετώπιση όλων των πτυχών της πανδημίας, περιλαμβανομένων ηθικών και πολιτιστικών ζητημάτων και μεθόδων για κοινωνική προσαρμογή», δήλωσε ο Υφυπουργός. Τέλος, ο Υφυπουργός ενημέρωσε ότι η Κύπρος έχει ήδη κινητοποιηθεί για τον καταρτισμό εθνικού σχεδίου δράσης για αξιοποίηση της Ε&Κ για αντιμετώπιση της πανδημίας, στη βάση των Ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και δράσεων και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, το οποίο και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών. 

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,