E-auction: Αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ενυπόθηκων ακινήτων

Αρχίζουν την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου οι πρώτοι πλειστηριασμοί ενυπόθηκων ακινήτων μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού e-auction το οποίο αναπτύχθηκε από την ACB E-Auctions Ltd, θυγατρική εταιρεία του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Ο πλειστηριασμός θα αρχίσει στις 10:00 και σε αυτόν περιλαμβάνονται συνολικά 16 ακίνητα, τα οποία αφορούν οικόπεδα και αγροτεμάχια της Gordian Holdings Limited.

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ., εκτός από τις δημόσιες αργίες. Η παράταση χρόνου εφόσον προκύψει διαρκεί μέχρι ακόμα μία ώρα. Αυτή είναι η πρώτη φάση του πλειστηριασμού.

Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, σε περίπτωση που υπάρχει υποψήφιος(οι) προσφοροδότης(ες) με προνομιακό καθεστώς, ακολουθεί δεύτερη φάση υποβολής προσφορών δεκαπέντε (15) λεπτών μεταξύ υποψήφιων προσφοροδοτών με προνομιακό καθεστώς μόνο.

Μέσω του Συστήματος θα τίθενται σε πλειοδοσία ενυπόθηκα ακίνητα στις περιπτώσεις που ο ενυπόθηκος δανειστής επιλέγει, βάσει του δικαιώματος που του δίνει ο Νόμος, τη διενέργεια πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα. 

Με τη λειτουργία του, δίδεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων από όπου και αν βρίσκονται χωρίς τη φυσική τους παρουσία, με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δικαίωμα εγγραφής στο Σύστημα και συνεπώς συμμετοχής στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ως προσφοροδότες έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Πηγή από τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι ο Σύνδεσμος, ο οποίος είναι ο συντονιστής του έργου των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, στην ουσία μετέφερε σε ηλεκτρονική μορφή την υφιστάμενη διαδικασία πλειστηριασμών που πλέον μπορεί να διενεργείται και ηλεκτρονικά βάσει σχετικού διατάγματος του Υπουργείου, ως συνέχεια νομοθετικής ρύθμισης της Βουλής τον Ιούλιο του 2018.

«Οι υποχρεώσεις και η ενημέρωση που επιβάλλεται να κάνει η τράπεζα, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρούνται ή τα δικαιώματα του ενυπόθηκου οφειλέτη δεν αλλάζουν», υπογράμμισε.

Μάλιστα, συνέχισε, «ο ενυπόθηκος οφειλέτης πέραν της ενημέρωσης βάσει αυστηρών και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων που πρέπει να λαμβάνει έχει και το καθεστώς του προνομιακού οφειλέτη (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις), δηλαδή δικαιούται ο ίδιος να εξασφαλίσει το ακίνητό του ισοφαρίζοντας την υψηλότερη προσφορά χωρίς να είναι αναγκασμένος να υποβάλει υψηλότερη -όπως ισχύει και στους φυσικούς πλειστηριασμούς».

Επίσης, ανέφερε ότι «είναι στην ευχέρεια της κάθε τράπεζας-οργανισμού εξαγοράς πιστώσεων ποια και πόσα ακίνητα θα θέσει προς πλειστηριασμό μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας και πρόσθεσε ότι φυσική διαδικασία παραμένει επίσης ενεργή».

Σημείωσε επίσης, ότι το μοναδικό που αλλάζει είναι το τελικό στάδιο και αντί με φυσικό τρόπο κάποια ακίνητα θα τίθενται ηλεκτρονικά προς πλειστηριασμό.

Αναφέροντας ότι η ηλεκτρονική μέθοδος θεωρείται πιο αποτελεσματική, η ίδια πηγή είπε στο ΚΥΠΕ ότι αυτή ενισχύει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους δυνητικούς αγοραστές (π.χ. ένας πιθανός αγοραστής από την Πάφο μπορεί εύκολα και μέσω υπολογιστή να συμμετάσχει σε πλειστηριασμό για ακίνητο στη Λευκωσία), διασφαλίζει την περαιτέρω αξιοπιστία, το αδιάβλητο της διαδικασίας και εκμηδενίζει το ενδεχόμενο προσυνεννόησης πιθανών αγοραστών, του ιδιοκτήτη με άλλα άτομα κ.ο.κ και διευρύνει το πεδίο των δυνητικών αγοραστών και στο εξωτερικό, ενισχύοντας τις πιθανότητες επιτυχούς κατάληξης πλειστηριασμού με θετικά αποτελέσματα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Εξάλλου, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, Σταύρος Παπαδούρης, είπε ότι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ακόμη ένα εργαλείο που παίρνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και ειδικά τα επενδυτικά ταμεία, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι δεν αποστερεί οποιοδήποτε δικαίωμα στον δανειολήπτη σε όλη την διαδικασία, εκτός από την αδυναμία δανειοληπτών να αντιληφθούν πως δουλεύει τεχνολογικά η πλατφόρμα πλειστηριασμών.

Ανέφερε ότι η αλλαγή της διαδικασίας από φυσικούς σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς σίγουρα θα φέρει κάποιες επιπλοκές στο σύστημα, δηλαδή, όπως εξήγησε, την αντίδραση των δανειοληπτών οι οποίοι δεν είναι σε θέση σήμερα να αντιληφθούν πως θα δουλέψει το σύστημα, σε αντίθεση, όπως είπε, «με τους ήδη ενδιαφερόμενους αγοραστές οι οποίοι έχουν και την τεχνογνωσία και τους τρόπους πολύ πιο εύκολα να ξεκινήσουν αυτή την διαδικασία».

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του να οδηγηθεί κάποιος σε πλειστηριασμό, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι αυτή δεν αλλάζει κάτι, καθώς οι επιστολές Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ αλλά και τα οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα και υποχρεώσεις είχε ο δανειολήπτης προς υπεράσπιση του θα είναι τα ίδια και σήμερα, προσθέτοντας ότι το να οδηγηθεί κάποιος σε πλειστηριασμό είτε σε φυσικό είτε σε ηλεκτρονικό, δεν αλλάζει στην διαδικασία ούτε μια τελεία.

Όσον αφορά ειδικά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ο κ. Παπαδούρης ανέφερε ότι το μόνο που θα αλλάξει στον δανειολήπτη είναι πως αν δεν γίνει καλός γνώστης της Πλατφόρμας Πλειστηριασμού μπορεί να αποποιηθεί του δικαιώματος του προνομιακού καθεστώτος που έχει σήμερα.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας εξήγησε πως το προνομιακό καθεστώς που έχει ο δανειολήπτης στον φυσικό πλειστηριασμό αφορά το δικαίωμα του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του πρώτου βαθμού συγγενή του, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του πλειστηριασμού και είναι παρόν στην αίθουσα που διεξήχθη η διαδικασία, να αγοράσει το ακίνητο του στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που κατατέθηκε κατά τον πλειστηριασμό.

Αναφορικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ο κ. Παπαδούρης είπε στο ΚΥΠΕ ότι επειδή δεν υπάρχει φυσική παρουσία, ένας δανειολήπτης, ιδιαίτερα αν είναι μεγάλης ηλικίας, θα πρέπει να γνωρίζει τον χειρισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, πέντε μέρες πριν τον πλειστηριασμό να κάνει την εγγραφή του και να δηλώσει το έννομο του συμφέρον ως έχοντας προνομιακό καθεστώς για να μπορεί 15 λεπτά μετά που θα ολοκληρωθεί ο πλειστηριασμός να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα του.

«Ο απλός κόσμος δεν έχει την τεχνολογική υποστήριξη για να ακολουθήσει», ανέφερε, ενώ σε σχέση με το επιχείρημα ότι αν ένας δανειολήπτης διαθέτει τα χρήματα γιατί δεν πηγαίνει στην τράπεζα να το αγοράσει, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι σε αυτή την περίπτωση θα εναπόκειται στην τράπεζα να αποδεκτή την προσφορά  ή αν θέλει να δοκιμάσει τον πλειστηριασμό για να λάβει περισσότερα χρήματα από το ακίνητο.

Σε σχέση με αναφορές για τυχόν ξέπλυμα χρήματος μέσω των πλειστηριασμών, ο κ. Παπαδούρης είπε πως «οποιαδήποτε λεφτά μπαίνουν στην Κύπρο από το εξωτερικό ελέγχονται από την Κεντρική Τράπεζα», προσθέτοντας ότι άλλη νομοθεσία υπάρχει για τους πλειστηριασμούς και άλλη για τον έλεγχο ξεπλύματος χρήματος.   

Πηγή:KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,