Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας

Το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων έχει προγραμματιστεί η έναρξη του προγράμματος Ψηφιακές Δεξιότητες με φυσική παρουσία στις 7 Ιουνίου 2021 στο Κέντρο Παραγωγικότητας, στην Λευκωσία. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν και θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τις 6.00 μ.μ. μέχρι τις 9.00 μ.μ.

Στο υπό αναφορά πρόγραμμα, διάρκειας 27 ωρών, για την απόκτηση βασικών γνώσεων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, δίνεται μεταξύ άλλων έμφαση στη χρήση του διαδικτύου και των βασικών εφαρμογών του, στην MS WORD, MS EXCEL και στην Ασφάλεια Δεδομένων. Σε όλους/όλες τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής νοουμένου ότι θα παρακολουθήσουν πέραν του 80% της διάρκειας του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση του προγράμματος αυτού απαιτείται η κατοχή είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 (με ισχύ 72 ωρών), είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με την πρώτη δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται όπως υποβάλουν άμεσα αίτηση για συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας https://www.e-gnosis.gov.cy/events/ ή επικοινωνώντας με τα κατά τόπους Γραφεία του Κέντρου Παραγωγικότητας σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα στα τηλέφωνα 22806000, 25873588 και 24812430 αντίστοιχα.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,