Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2021

Το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ανακοινώνουν ότι στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων έχουν προγραμματιστεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2021 τα πιο κάτω προγράμματα κατάρτισης:

Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται δωρεάν από τον Σεπτέμβριο του 2017 και εντάσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής. Τα προγράμματα/εργαστήρια απευθύνονται, κυρίως, σε εργαζόμενους και εργαζόμενες του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα και άνεργα άτομα, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο/ ενδιαφερόμενη. Σε όλους/όλες τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες που συμπληρώνουν με επιτυχία τα προγράμματα δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής νοουμένου ότι θα παρακολουθήσουν πέραν του 80% της διάρκειας του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας https://www.e-gnosis.gov.cy/events/ ή επικοινωνώντας με τα κατά τόπους Γραφεία του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα στα τηλέφωνα 22806000, 25873588 και 24812430 αντίστοιχα.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,