Διοικητικό Δικαστήριο: Συνταγματική η παράταση της διάρκειας της θητείας των δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων

Στο νομικό ζήτημα κατά πόσον η παράταση της θητείας των δημάρχων και των δημοτικών συμβουλίων, η οποία έγινε το 2021 με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, είναι συνταγματική, απάντησε σήμερα το Διοικητικό Δικαστήριο κατά την εξέταση προσφυγής που εκκρεμούσε εναντίον του Δήμου Πάφου και του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου. Η προσφυγή αφορούσε απόφαση των τοπικών Αρχών της επαρχίας το 2022, όπως απαγορεύσουν τη χρήση συγκεκριμένης οικοδομής στην Κάτω Πάφο.

Θέση των αιτητών ήταν ότι εφόσον το Άρθρο 173 του Συντάγματος καθορίζει πως τα δημοτικά συμβούλια των δήμων εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία από τον λαό, η παράταση της θητείας των δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων (η οποία με νόμο της Βουλής παρατάθηκε από την 1.1.2022 μέχρι τη διενέργεια εκλογών για ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το έτος 2024), είναι αντισυνταγματική και παραβιάζει την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος που εγέρθη για την Πολιτεία και παρότι δεν αποτελούσε διάδικο στη συγκεκριμένη προσφυγή, ζήτησε και έλαβε άδεια από το Δικαστήριο να εμφανιστεί ως «amicus curiae» (φίλος του Δικαστηρίου). Αντίστοιχη άδεια για παρέμβαση έλαβε και η Ένωση Δήμων Κύπρου. Κατά την κλασική έννοια του «amicus curiae», πρωταρχικός σκοπός τέτοιας παρέμβασης τρίτου είναι για να του δοθεί η δυνατότητα να βοηθήσει το δικαστήριο σε μια περίπτωση νομικής αμφιβολίας ή σφάλματος.

Στην απόφασή του το Διοικητικό Δικαστήριο, ασπαζόμενο τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, έκρινε ότι το Άρθρο 173 του Συντάγματος ουδεμία αναφορά κάνει σε διάρκεια θητείας δημάρχου ή δημοτικού συμβουλίου, εξ ου και η παράταση της θητείας του εν λόγω Συμβουλίου δεν παραβιάζει το Σύνταγμα. Συγκεκριμένα, όπως το Δικαστήριο επισημαίνει, η πενταετής θητεία των δημάρχων και των δημοτικών συμβουλίων ρυθμίστηκε αργότερα, διά νόμου. Με δεδομένο ότι η εκλογή του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου έγινε σύμφωνα με το Σύνταγμα και με άμεση ψηφοφορία από τον λαό, και εφόσον στο Άρθρο 173 του Συντάγματος δεν περιλαμβάνεται πρόνοια σε σχέση με τη διάρκεια της θητείας ενός συμβουλίου που εκλέγεται αλλά το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται νομοθετικά, η παράταση της θητείας του Δημάρχου Πάφου και του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου με νόμο δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κα Γιάννα Χατζηχάννα και η Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α’ κα Θεοδώρα Πιπερή.

Πηγή: Νομική Υπηρεσία

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,