Γ. Εισαγγελέας: Ενημερώνονται τελευταία στιγμή οι λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας για συμμετοχή στις Επιτροπές

Η Νομική Υπηρεσία έχει ήδη καταχωρήσει στο δικαστήριο μια υπόθεση εναντίον της Τράπεζας Κύπρου για καταχρηστικές ρήτρες, ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων απορρίπτοντας την ίδια ώρα τις επικρίσεις, που δέχθηκε η Νομική Υπηρεσία λόγω της μη παρουσίας εκπροσώπου της σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου που συζήτησε το θέμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι ακόμα δύο υποθέσεις είναι έτοιμες για καταχώρηση στο δικαστήριο, όμως δεν κατέστη μέχρι σήμερα εφικτό λόγω κάποιων προβλημάτων, που παρουσιάζονται σε αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, όπως είπε. Τόνισε επίσης, ότι η καταχώρηση και αυτών των υποθέσεων αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων ημερών. Αναφορικά με τις επικρίσεις βουλευτών ή εναντίον της Νομικής Υπηρεσίας λόγω της μη παρουσίας εκπροσώπου της Υπηρεσίας στη συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα των καταχρηστικών ρητρών των τραπεζών,  ο κ. Κληρίδης υποστήριξε ότι η Νομική Υπηρεσία δεν έχει καμία πρόθεση για παραγνώριση του έργου που συντελείται στις Επιτροπές της Βουλής «και εκεί και όπου απαιτείται η παρουσία της πάντα προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, έτσι ώστε να παρίσταται και να συνδράμει στο έργο της».

Επανέλαβε την έκκλησή του όπως δίδεται ικανοποιητική χρονική προθεσμία κατά τη σύγκληση των συνεδριών έτσι ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια διευθετήσεων που να καθιστούν εφικτή την παρουσία εκπροσώπων της Νομικής Υπηρεσίας σε αυτές. «Αποστέλλονται ειδοποιήσεις με πάρα πολύ μικρές προθεσμίες, με στενά περιθώρια, που καθιστούν αδύνατη την παρουσία λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας λόγω των ειλημμένων υποχρεώσεων που έχουν ενώπιον δικαστηρίων οι οποίες δεν μπορούν να αναβληθούν. Αν δεν μπορούν να γίνουν άλλες διευθετήσεις, τότε αναπόφευκτη είναι η απουσία μελών της Νομικής Υπηρεσίας από αυτές τις συνεδριάσεις », είπε. Επίσης τόνισε ότι έχει αποστείλει επιστολές προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για ρύθμιση αυτού του θέματος, σημείωνοντας ότι η Νομική Υπηρεσία «είναι πάντα πρόθυμη να παραστεί και να συνδράμει παραγωγικά και καλά προετοιμασμένα στο έργο των Επιτροπών φτάνει να δίδεται ικανοποιητική προθεσμία κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει σήμερα».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,