Δ. Καλογήρου: Παραπλάνηση και προσκόμιση πλαστών εγγράφων – Ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων για πολιτογραφήσεις

Με αφορμή τα δημοσιεύματα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Al Jazeera για τις πολιτογραφήσεις επενδυτών μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, η Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής που συστάθηκε για την εξέταση των περιπτώσεων πολιτογράφησης επενδυτών, κα Δήμητρα Καλογήρου, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι από τις έρευνες της Επιτροπής προκύπτει και ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων, διότι όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις τίθεται θέμα παραπλάνησης και προσκόμισης πλαστών εγγράφων στις Αρχές. Για αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά ο Γενικός Εισαγγελέας, σημείωσε η κα Καλογήρου.

Η κα Καλογήρου, εξήγησε ότι οι όροι εντολής της Τριμελούς Επιτροπής ως αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ 2008-2018. Συγκεκριμένα, είπε ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν αυτήν τη στιγμή ενώπιόν τους, η εξέταση φαίνεται να αφορά 2.803 αιτήσεις για άγνωστο αριθμό φυσικών προσώπων αλλά λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών προς εξέταση, η Τριμελής Επιτροπή αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα τις περιπτώσεις πολιτογραφήσεων υψηλού κινδύνου (‘High Risk’) στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, η Τριμελής Επιτροπή έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο και εξέταση 30 περιπτώσεων για τις οποίες υπήρχε ειλημμένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για έναρξη διαδικασίας αποστέρησης υπηκοότητας και για την κάθε μια από αυτές κατέληξε σε συγκεκριμένο συμπέρασμα, συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικού αδικήματος, για το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας. Ανέφερε, επίσης ότι οι πλείστοι φάκελοι έχουν ήδη αποσταλεί τον περασμένο Ιούλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ οι εναπομείναντες φάκελοι θα σταλούν εντός των επόμενων ημερών και θα συνταχθεί συνοπτικό πορίσματος το οποίο θα κατατεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα, είπε, η Επιτροπή έχει ήδη προβεί στην αξιολόγηση επιπρόσθετων περιπτώσεων που τέθηκαν ενώπιόν της με πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών.

Τέλος, η κα Καλογήρου, σημείωσε ότι η Επιτροπή προχώρησε στη διαμόρφωση καταλόγου αναφορικά και με άλλες περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, των οποίων τα στοιχεία θα ζητηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτως ώστε να συνεχιστεί η εξέταση των αιτήσεων και θα μελετήσουν και τις περιπτώσεις των προσώπων που αναφέρονται στα δημοσιεύματα του Al Jazeera.

Διαβάστε επίσης: « The Cyprus Papers: Διαφθορά, Διερεύνηση και ζημιά στην υπόληψη της Κύπρου»

Υπενθυμίζουμε ότι η Τριμελής Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2019 και της ανατέθηκε:

  • Η υποβολή εισηγήσεων και συστάσεων με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.  Προς αυτήν την κατεύθυνση, σύμφωνα με την κα. Καλογήρου, η Τριμελής Επιτροπή, μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, υπέβαλε τον περασμένο Απρίλιο τις τελικές εισηγήσεις και συστάσεις της για περαιτέρω βελτίωση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Σε αυτές, περιλαμβάνονταν εισηγήσεις για τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου και των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.
  • Η εξέταση των πορισμάτων των νέων ελέγχων στους οποίους θα προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις μέχρι το 2018 και η υποβολή έκθεσης και συμπερασμάτων στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του Υπουργού Εσωτερικών και
  • Η εξέταση όλων των περιπτώσεων πολιτογράφησης επενδυτών και η διερεύνηση κατά πόσο αυτές εγκρίθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και κριτήρια κατά το χρόνο έγκρισης της αίτησης τους.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,