Δικαστήριο ΕΕ για ομαδικές απολύσεις: Η υποχρέωση διαβίβασης πληροφοριών από τον εργοδότη στις αρχές δεν στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων (C-134/22)

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση G GmbH έκρινε ότι, επί ομαδικών απολύσεων, η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί πληροφορίες στις αρχές σε πρώιμο στάδιο του σχεδίου πραγματοποίησης τέτοιων απολύσεων δεν έχει ως σκοπό να παράσχει ατομική προστασία στους εργαζομένους (C-134/22).

Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης και προετοιμασίας και παρέχει στην αρμόδια δημόσια αρχή τη δυνατότητα να αποκτήσει απλώς μια γενική ιδέα για τους λόγους και τις συνέπειες του σχεδίου απολύσεων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, στις 28 Ιανουαρίου 2020 ένας υπάλληλος της γερμανικής επιχείρησης G GmbH, ο οποίος εργαζόταν σε αυτήν από το 1981, ενημερώθηκε ότι επρόκειτο να καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας του. Συγκεκριμένα, είχε προηγηθεί την 1η Οκτωβρίου 2019 η κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας έναντι της G GmbH και στις 17 Ιανουαρίου 2020 αποφασίστηκε ότι η επιχείρηση αυτή θα έπαυε πλήρως τις δραστηριότητές της το αργότερο στις 30 Απριλίου 2020 και ότι θα πραγματοποιούνταν ομαδικές απολύσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWSPOT.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,