Σύγκληση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιακών Παραγόντων για τον «Φάκελο της Κύπρου»

Σύσκεψη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιακών Παραγόντων για τον «Φάκελο της Κύπρου» συνεκάλεσε για την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου για τον συντονισμό ενεργειών και τον χειρισμό επιμέρους ζητημάτων που άπτονται της υλοποίησης του συνομολογηθέντος μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Πρόσβαση στο Υλικό του «Φακέλου της Κύπρου» Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,