Επαναλειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητηρίων – Δείτε το Διάταγμα

Με Διάταγμα που εκδόθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, επιτρέπεται από τις 6:00πμ της 5ης Ιουνίου 2020 η επαναλειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητηρίων (υπαίθριων και κλειστών), τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας ή/και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Διαβάστε αυτούσιο το Διάταγμα.

Print Friendly, PDF & Email