Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Εκπροσώπου Τύπου/Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο

Η Δικαστική Υπηρεσία – Ανώτατο Δικαστήριο διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπροσώπου Τύπου / Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων / Media Relations Agent για τη Δικαστική Υπηρεσία – Ανώτατο Δικαστήριο.

Τα έγγραφα, το αντικείμενο και οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (όχι σε φάκελο), μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων eProcurement.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι στις 12 Οκτωβρίου 2020, 13:00.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,