Διαδικτυακό Σεμινάριο “Παροχές σε είδος και άλλες τροποποιήσεις στη νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος” 🗓

Το ΚΕΒΕ προγραμματίζει τη διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου με τίτλο “Παροχές σε είδος και άλλες τροποποιήσεις στη νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος” μέσω Microsoft Teams, την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00.

Σκοπός των σεμιναρίου είναι η έγκυρη ενημέρωση των συμμετεχόντων και η επεξήγηση των σημαντικών τροποποιήσεων στη Νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος, τις βασικές υποχρεώσεις και φορολογικής συμμόρφωσης της κάθε υφιστάμενης επιχείρησης .

Παρουσιάστρια του Σεμιναρίου είναι η κα. Πολίνα Ιακωβίδου Μιχαήλ, Ανώτερη Διευθύντρια και Εκπαιδεύτρια της Ακαδημίας PwC.

Τα σεμινάρια καλύπτουν μονάδες Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ). Πλήρης παρακολούθηση του Σεμιναρίου αντιστοιχεί σε 4 μονάδες Επαγγελματικής κατάρτισης από το ΣΕΛΚ. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες που θα επιβεβαιώνουν τις μονάδες.

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ζαχαρία Μανιταρά, αρμόδιο Λειτουργό του Τμήματος Υπηρεσιών και Εμπορίου στο τηλ. 22889754.

Δείτε το πρόγραμμα και τις οδηγίες συμμετοχής

Print Friendly, PDF & Email
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ετικέτες: , , ,