Διαδικτυακή Συνάντηση του ΠΔΣ με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 🗓

Ο ΠΔΣ στο πλαίσιο των τακτικών θεσμικών επαφών του με κρατικούς αξιωματούχους και επαγγελματικούς φορείς με στόχο τη συζήτηση και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων επί καίριων θεμάτων, διοργανώνει διαδικτυακή συνάντηση με τη συμμετοχή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), που θα λάβει χώρα τη Μεγάλη Τετάρτη, 28 Απριλίου στις 10.00 π.μ.

Δεδομένου ότι τόσο ο ΠΔΣ, όσο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο ΣΕΛΚ λειτουργούν ως Εποπτικές Αρχές δυνάμει του άρθρου 59 του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες v.188(i)/2007, κρίνεται σημαντική η τακτική επικοινωνία και η συνεχής συνεργασία σε μείζονα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Στη διαδικτυακή συνάντηση θα συμμετάσχουν οι Πρόεδροι, μέλη του ΔΣ και λειτουργοί των υπό αναφορά Αρχών και θα συζητηθούν τρόποι πρακτικής εμπέδωσης και περαιτέρω ενδυνάμωσης της συνεργασίας, οι κοινές δράσεις προς όφελος των μελών και εποπτευομένων μας, καθώς και νέες προτάσεις για ενίσχυση του οικονομικού μοντέλου.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ετικέτες: , , , ,