Διαδικασία για πλήρωση της κενής θέσης Δικαστή για την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Δικαστή που αναλογεί στην Κυπριακή Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι αιτήσεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/-μενες, μαζί με βιογραφικό σημείωμα σε προκαθορισμένο τύπο στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα, κατά προτίμηση και στις δύο γλώσσες, θα πρέπει να υποβληθούν διά χειρός ή μέσω συστημένης επιστολής στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική δημοσίευση (Αρ. 1478, σελ.11) της Επίσημης Εφημερίδας της 22ας Δεκεμβρίου 2023.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,