Δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας τα εργοτάξια – Απαγορεύτηκε η λειτουργία 48 εργοταξίων και επιδόθηκαν εξώδικα πρόστιμα σε εργάτες


Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με τις επιθεωρήσεις για Εφαρμογή Μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους χώρους εργασίας από την πανδημία του κορωνοϊού:

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, συνεχίστηκαν εντατικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού στο λιανικό εμπόριο και στα εργοτάξια.

Στις επιθεωρήσεις αυτές συμμετείχαν, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, Λειτουργοί του Δημόσιου Τομέα και των Δήμων κάτω από τον συντονισμό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Οι Λειτουργοί αυτοί, έχουν αναλάβει καθήκοντα επιτήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα καθώς και με την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία.

Μέχρι τις 14:00, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 706 επιθεωρήσεις. Από αυτές 603 επιθεωρήσεις έγιναν στο λιανικό εμπόριο, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ικανοποιητικό επίπεδο συμμόρφωσης, αλλά υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις ανυπαρξίας σήμανσης ιδίως στο πάτωμα και χρήσης από τους εργαζόμενους προσωπίδας αντί μάσκας. Στις 706 επιθεωρήσεις περιλαμβάνονται και 103 επιθεωρήσεις εργοταξίων, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε μέτριο επίπεδο συμμόρφωσης. Σε κάποια εργοτάξια δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες υγειονομικές διευκολύνσεις. Στις περιπτώσεις αυτές έγιναν αυστηρές υποδείξεις για βελτίωση των μέτρων προστασίας και εκδόθηκαν 7 Ειδοποιήσεις Απαγόρευσης λειτουργίας (5 εργοταξίων στη Λευκωσία, 1 στην Πάφο και 1 στην Αμμόχωστο) και ως εκ τούτου διακόπηκαν αμέσως σ αυτά οι εργασίες. Επίσης επιβλήθηκαν 4 Εξώδικα Πρόστιμα σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν σε 4 εργοτάξια στη Λευκωσία.

Συνολικά από τις 4 Μαΐου, που άρχισαν εντατικές επιθεωρήσεις, έγιναν 5861 επιθεωρήσεις. Από αυτές 4990 έγιναν στο λιανικό εμπόριο και 871 στα εργοτάξια. Επίσης, απαγορεύτηκε η λειτουργία 48 εργοταξίων και επιδόθηκαν εξώδικα πρόστιμα σε 10 πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στα εργοτάξια.

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, οι επιθεωρήσεις θα συνεχίσουν να είναι εντατικές καθόλη τη διάρκεια της ημέρας για επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης. Στις περιπτώσεις όπου δεν θα διαπιστωθεί ικανοποιητική συμμόρφωση, οι Επιθεωρητές θα επιβάλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις (επιβολή εξώδικων πρόστιμων, προώθηση ποινικών διώξεων και άμεση διακοπή εργασιών).

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,