ΔΕΕ: Περισσότερα από €5 εκ. θα πληρώσει η Ιρλανδία στην Ε.Ε για μη συμμορφωση σε απόφαση

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόφαση που εξέδωσε την Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019, στην υπόθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιρλανδίας (C-261/18), επιβάλλει στην Ιρλανδία χρηματικές κυρώσεις λόγω μη εκτελέσεως προηγούμενης αποφάσεως του Δικαστηρίου με την οποία είχε, μεταξύ άλλων, επιβληθεί η υποχρέωση εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αιολικού πάρκου.

Συγκεκριμένα, υποχρέωσε το εν λόγω κράτος-μέλος να καταβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ αποκοπήν ποσόν ύψους 5 000 000 ευρώ, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 15 000 ευρώ ανά ημέρα, από τη δημοσίευση της αποφάσεως μέχρι την ημερομηνία εκτελέσεως της αποφάσεως του 2008.

Print Friendly, PDF & Email