ΔΕΕ: Άκυρη η συγκατάθεση πελάτη προς εταιρεία κινητής, όταν υπάλληλος σημειώνει το τετραγωνίδιο ρήτρας GDPR

«Δεν είναι έγκυρη η συγκατάθεση πελατών παρόχου κινητής τηλεφωνίας για την διατήρηση αντιγράφων ταυτότητάς τους όταν το τετραγωνίδιο της ρήτρας σημειώθηκε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων», έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ, εξετάζοντας υπόθεση της Orange România SA, που του παρέπεμψε το Tribunalul București (Ρουμανία).

Το ΔΕΕ κρίνει ότι κρίνει ότι «σύμβαση παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας που περιέχει ρήτρα, σύμφωνα με την οποία ο πελάτης συναίνεσε στην συλλογή και διατήρηση του δελτίου της ταυτότητάς του, δεν αποδεικνύει ότι αυτός έδωσε έγκυρα την συγκατάθεσή του όταν το αντίστοιχο τετραγωνίδιο σημειώθηκε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων πριν από την υπογραφή της σύμβασης» και διευκρινίζει ότι «ισχύει το ίδιο όταν ο καταναλωτής παραπλανάται ως προς τη δυνατότητα σύναψης της σύμβασης σε περίπτωση άρνησης επεξεργασίας των δεδομένων του, ή όταν η ελεύθερη επιλογή να αντιταχθεί σε αυτήν τη συλλογή και διατήρηση επηρεάζεται από την απαίτηση ενός πρόσθετου εντύπου που εκφράζει αυτήν την άρνηση».

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,