Kύπρος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης – Δείτε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου, επανεξετάστηκε η όλη κατάσταση που διαμορφώνεται με την αυξανόμενη εξάπλωση του κορωνοϊού βάσει των επισημάνσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των δεδομένων όπως διαφοροποιούνται, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Κύπρο. Το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί πλέον πως η Κύπρος αντιμετωπίζει συνθήκες εκτάκτου ανάγκης, γι’αυτό και προχώρησε στη λήψη νέων μέτρων, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Διαβάστε τα πρόσθετα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας όσο και τη διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των οικονομικά ευάλωτων ομάδων και της οικονομίας ευρύτερα:

Όσον αφορά την προστασία του πληθυσμού από την περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Α. Η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία των προσώπων που ανέφερα στο διάγγελμα μου θα επιτρέπεται μόνο σε όσους κατά την άφιξη τους προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση εξέτασης του κορωνοϊού από πιστοποιημένα ιατρικά κέντρα από τη χώρα προέλευσης τους.

Όσοι εκπληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις, θα τίθενται υποχρεωτικά υπό περιορισμό (καραντίνα) για 14 μέρες, σε χώρους φιλοξενίας που θα καθορίζει η Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω να καταστήσω σαφές πως εις ουδένα θα επιτρέπεται η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία εάν δεν πληροί και δεν αποδέχεται τις ως άνω προϋποθέσεις.

Όσον αφορά τους φοιτητές που θα επιλέξουν να παραμείνουν στους χώρους φοίτησης, θα τους παραχωρηθεί επίδομα ύψους 750 ευρώ.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή από την 6η μετά μεσημβρινή της 16ης Μαρτίου, 2020 και θα ισχύει μέχρι την 30η Απριλίου του 2020. Η πιο πάνω απόφαση ισχύει και δια όσους διέρχονται από τα σημεία διέλευσης μεταξύ ελευθέρων και κατεχομένων περιοχών, εκτός από καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους και μετά από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών.

Β. Έχει αποφασισθεί, σε πρώτη φάση, η διάθεση ποσού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για σκοπούς ενίσχυσης της δημόσιας υγείας.

Γ. Η αναστολή εργασιών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Δείτε: Ποιες επιχειρήσεις αφορά η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων

Δ. Αξιολογώντας την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και με βάση τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η Κυβέρνηση αποφάσισε την υιοθέτηση συνολικού έκτακτου Προγράμματος Στήριξης δημοσιονομικού περιεχομένου για τους εργαζόμενους, τις μικρομεσαίες και ευρύτερα τις κυπριακές επιχειρήσεις.

Το «Πρόγραμμα Στήριξης» που έχει αποφασιστεί είναι συγκροτημένο και συγκεκριμένο, τόσο σε εύρος όσο και σε ύψος δαπανών, και αποτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 3% του ΑΕΠ.

Ε. Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, εξουσιοδοτήθηκαν οι Υπουργοί για καταρτισμό σχεδίου λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.

ΣΤ. Η Εκκλησία της Κύπρου με ανακοίνωση της καλεί τους πιστούς να απέχουν από τις ακολουθίες για διάστημα τριών εβδομάδων, μέχρι τις 10 Απριλίου προκειμένου να ανακοπεί η περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοϊού.

Διαβάστε τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί την περασμένη Παρασκευή (13 Μαρτίου)

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των πρόσθετων μέτρων, οι Υπουργοί Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρουσίασαν αναλυτικά τα μέτρα που αφορούν κάθε Υπουργείο αντίστοιχα:

Δείτε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας μετά την έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Δείτε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης

Δείτε τα μέτρα που θα λάβει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σε συνέχεια των δηλώσεων της Υπουργού κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, η Oμοσπονδία Eργαζομένων Bιομηχάνων προχώρησε στη δημοσιοποίηση διευκρινίσεων επί των αποφάσεων της Κυβέρνησης και των συνεπειών τους στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους

Δείτε πιο κάτω την ανακοίνωση:

Σύμφωνα με όσα διευκρινίστηκαν από τους Υπουργούς Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, κατά την Δημοσιογραφική Διάσκεψη σήμερα Κυριακή 15/3/2020 αλλά και με πρόσθετη διερεύνηση της ΟΕΒ, παρατίθενται πιο κάτω απαντήσεις σε βασικά ζητήματα. Στο παρόν περιλαμβάνονται οι απαντήσεις σε ερωτήματα που μπορούν με ασφάλεια να δοθούν. Η διερεύνηση αριθμού αποριών/ερωτήσεων/διευκρινήσεων που έχουν εγερθεί από Μέλη θα συνεχιστεί κατά την αυριανή μέρα με στόχο να δοθούν απαντήσεις μόνο όταν είναι διασφαλισμένη η ακρίβεια και η εγκυρότητα τους. Διευκρινίζουμε ότι στο παρόν δεν έχουν περιληφθεί όσες πληροφορίες περιλαμβάνονται στις  δηλώσεις των τριών Υπουργών.

 1. Πολυκατάστημα θεωρείται οποιοδήποτε κατάστημα κατέχει πολεοδομική άδεια ως τέτοιο και σύμφωνα με τον Περί Πολεοδομίας Νόμο.
 2. Πολυκαταστήματα εντός και εκτός εμπορικών κέντρων υποχρεούνται να παραμείνουν κλειστά από τις 6 π.μ. της Δευτέρας 16/3/2020 και για 4 εβδομάδες.
 3. Τα καταστήματα (ανεξαρτήτως φύσης/μεγέθους) εντός εμπορικών κέντρων υποχρεούνται να παραμείνουν κλειστά από τις 6 π.μ. της Δευτέρας 16/3/2020 και για 4 εβδομάδες.
 4. Από το 3 πιο πάνω, εξαιρούνται οι υπεραγορές που βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα που θα μπορούν να παραμείνουν ανοικτές νοουμένου ότι θα τηρείται το μέτρο της παρουσίας στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου και θα διατηρείται απόσταση ασφαλείας 2 μέτρων μεταξύ των πελατών. 
 5. Αλλα καταστήματα, π.χ. καταστήματα ένδυσης/υπόδησης κ.α. που βρίσκονται εκτός εμπορικών κέντρων και δεν εμπίπτουν στον ορισμό του πολυκαταστήματος, παραμένουν ανοικτά. Σημειώνεται ότι για τα καταστήματα αυτά, έχει τεθεί ο μέγιστος αριθμός 5 εργαζομένων ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να τηρείται η αναλογία 1 άτομο ανά 8 τ.μ., περιλαμβανομένων των εργαζομένων.
 6. Σε επιχειρήσεις, που σύμφωνα με τις οδηγίες αναστέλλουν την λειτουργία τους, οι εργαζόμενοι όλων των τμημάτων, περιλαμβανομένου του διοικητικού προσωπικού, δικαιούνται σε «ανεργιακό επίδομα».
 7. Η μείωση 25% στον κύκλο εργασιών, θα είναι συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εντάξουν στην προσωρινή αναστολή μέρος τουπροσωπικού, χωρίς κατ΄ανάγκη να χρειάζεται να αναστείλει πλήρως τις εργασίες της η εταιρεία.
 8. Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που δέχονται κοινό για εξυπηρέτηση, π.χ. συνεργεία, showrooms αυτοκινήτων, τράπεζες κ.α. όπως επίσης ημικρατικοί οργανισμοί και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης,  μπορούν να παραμείνουν ανοικτά νοουμένου ότι τηρείται η αναλογία 1 άτομο ανά 8 τ.μ., περιλαμβανομένων των εργαζομένων.
 9. Οι τράπεζες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και ισχύουν τα ίδια μέτρα προστασίας όπως εξαγγέλθηκαν για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται νοουμένου ότι ανά πάσα στιγμή ο αριθμός ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου και θα διατηρείται απόσταση ασφαλείας 2 μέτρων μεταξύ των πελατών.
 10. Όλες οι άλλες επιχειρήσεις, π.χ. εργοτάξια, βιομηχανίες, γραφεία, κέντρα διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (Logistics Centers) κ.α. δεν εμπίπτουν σε οποιοδήποτε περιορισμό. Παραμένει μόνο η υποχρέωση αυστηρής τήρησης των απαραίτητων μέτρων υγιεινής.
 11. Το επίδομα «ειδικής άδειας» παραχωρείται σε γονέα με μισθό μέχρι 2.500 ευρώ. Εργαζόμενοι με εισοδήματα πέραν των 2500 ευρώ δεν αποκτούν δικαίωμα σε επίδομα «ειδικής άδειας».
 12. Για το «επίδομα ασθενείας» καθώς επίσης και το «ανεργιακό επίδομα» δεν ισχύει η προϋπόθεση προϋπηρεσίας για τους δικαιούχους.
 13. Οι διαδικασίες για λήψη των χορηγημάτων και επιδομάτων που έχουν εξαγγελθεί, θα κοινοποιηθούν εντός των προσεχών ημερών.
 14. Άλλες ρυθμίσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων που δεν αφορούν τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, περιλαμβανομένης λήψης ετήσιας άδειας, αναφέρονται στις εγκυκλίους της ΟΕΒ ημερ. 28/2/2020 και 5/3/2020. 
 15. Τα μέτρα που αφορούν προσωρινή μείωση του ΦΠΑ θα ισχύσουν αμέσως μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας.
 16. Η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος εναπόκειται στους κανονισμούς της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας και επομένως δεν μπορεί να εξεταστεί τώρα, ίσως σε κατοπινό στάδιο.
 17. Επιτρέπεται η είσοδος στην χώρα προσώπων που κατέχουν πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε από εργαστήρια τα οποία έχουν επίσημη συμφωνία με το κράτος από το οποίο αναχωρούν. Παρόλα αυτά, όταν αφιχθούν θα μπαίνουν σε καραντίνα σε χώρο που θα τους υποδείξει η Κυπριακή Δημοκρατία. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα επιτρέπουν την επιβίβαση χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό, ενώ σε περίπτωση που έρθουν χωρίς πιστοποιητικό υγείας, δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στην Κύπρο.
 18. Το επίδομα των 750 ευρώ ισχύει για όλους τους φοιτητές που θα παραμείνουν στο εξωτερικό, όχι μόνο για όσους έχουν προβεί στις απαραίτητες κρατήσεις εισιτηρίων.
 19. Για τη λειτουργία των Δικαστηρίων δείτε την ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
 20. Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα υποβοήθησης των ΜΜΕ.
   

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,