Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή διαβεβαίωσης των Προέδρων και των Μελών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, χθες

Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται από το Σύνταγμα προχωρώ σήμερα στον διορισμό των Προέδρων και των μελών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ως Πρόεδρος του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου διορίζεται ο κύριος Αντώνης Λιάτσος και μέλη οι κυρίες  Τερέζα Καρακάννα, Μαρίκα Παπαθωμά, Δώρα Σωκράτους, Στάλω Χατζηγιάννη και Τάσια Ψαρά-Μιλτιάδου και οι κύριοι Ηλίας Γεωργίου, Τεύκρος Οικονόμου και Νικόλας Σάντης.

Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου διορίζεται η κυρία Κατερίνα Σταματίου και μέλη αυτού οι κυρίες Λένα Δημητριάδου-Ανδρέου και Έλενα Εφραίμ και οι κύριοι Γιασεμής Γιασεμή, Άγγελος Δαυίδ, Ιωάννης Ιωαννίδη και Χάρης Μαλαχτός.

Ως υψίστης σημασίας κριτήρια για τον διορισμό τους, συνεκτιμήθηκαν οι ακαδημαϊκές σπουδές, το άριστο της νομικής τους κατάρτισης και επάρκειας, αλλά και η ευρύτητα των γνώσεων και των εμπειριών που αποκόμισαν ως λειτουργοί της δικαιοσύνης.

Επιπλέον, για την εν λόγω απόφαση προσμετρήθηκε το ήθος, η ακεραιότητα του χαρακτήρα, ως επίσης η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και το υψηλό περί δικαίου αίσθημα που διέκρινε το σύνολο των διορισθέντων στη μακρά και επιτυχημένη υπηρεσία τους στα δικαστικά έδρανα.

Προς τούτο σημαντική ήταν η συμβολή του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, το οποίο με αυστηρή προσήλωση στους αξιοκρατικούς κανόνες υπέβαλε προς εμέ κατάλογο με εμπεριστατωμένες εισηγήσεις, διευκολύνοντας έτσι την ενάσκηση των εξουσιών που το Σύνταγμα εκχωρεί στον εκάστοτε Πρόεδρο.

Με τον διορισμό των δικαστών Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου και την έναρξη λειτουργίας των εν λόγω Δικαστηρίων μαζί και με το Εφετείο από την 1η Ιουλίου 2023, ολοκληρώνεται μια θεμελιώδης και εκ βάθρων μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που παρέμενε προσκολλημένο στις πρακτικές και δομές του 1960 με τη σύσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η σημαντική για την απονομή της δικαιοσύνης εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας ανάμεσα στην Κυβέρνηση, το Ανώτατο Δικαστήριο, τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Δικηγορικό Σύλλογο, ως επίσης του υψηλού αισθήματος ευθύνης που επέδειξαν οι πολιτικές δυνάμεις υιοθετώντας στην πλειοψηφία τους τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη Βουλή.

Εκείνο που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι προς υλοποίηση των σχεδιασμών και των στόχων μας, προχωρήσαμε σε μια σειρά νομοθετημάτων και έργων που οδήγησαν:

(i) Στην αύξηση του αριθμού των επαρχιακών δικαστών, σε πρώτο στάδιο, κατά 40, μια αύξηση της τάξεως του 54% σε σύγκριση με τον αριθμό των δικαστών το 2013, χωρίς να περιλαμβάνεται η αύξηση των δικαστών του Ανωτάτου Συνταγματικού και του Εφετείου.

(ii) Στη σύσταση νέων δικαστηρίων, όπως του Εμπορικού Δικαστηρίου, Ναυτοδικείου, Διοικητικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

Δικαστήρια μέσα από τα οποία θα επιτευχθεί η εξειδίκευση και η ενίσχυση του αισθήματος δικαίου, ενώ θα αποφευχθεί η υπερσυγκέντρωση εξουσιών στην ανώτερη βαθμίδα, καθιστώντας την πιο ευέλικτη και λειτουργική.

(iii) Στην ίδρυση της Σχολής Δικαστών.

(iv) Στην ψηφιοποίηση των δικαστικών διαδικασιών. Ήδη εφαρμόζεται σε πρώτο στάδιο το λεγόμενο i-justice και σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή το τελικό σύστημα e-justice, ενώ ευελπιστούμε μέχρι το 2025 να εισαχθεί και η Ψηφιακή Καταγραφή Πρακτικών, το Digital Audio Recording.

(v) Στην ολοκλήρωση αλλά και την εν εξελίξει υλοποίηση σημαντικών έργων κτηριακής υποδομής δικαστικών μεγάρων.

(vi) Την ίδια στιγμή, στην προσπάθεια προστασίας και διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού, προχωρήσαμε:

(α) Στη νομοθετική ρύθμιση, με στόχο την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και της εγκαθίδρυσης ενός συστήματος ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά.

(β) Στην ενίσχυση της ισότητας μεταξύ των συζύγων τόσο σε θέματα περιουσιακών σχέσεων όσο και σε θέματα που άπτονται της φροντίδας και επιμέλειας των τέκνων, με την εκ βάθρων μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου, μέσω της ψήφισης τεσσάρων νομοσχεδίων, ενώ άλλα τέσσερα ευρίσκονται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων και της πολιτικής μας τέθηκε εξαρχής η ισοπολιτεία, η ισονομία, η αύξηση της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης, η εμπέδωση της χρηστής διοίκησης, ως επίσης η προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του πολίτη από κάθε μορφή αυθαιρεσίας και κατάχρησης της εξουσίας.

Και αναφερόμενος στην κατάχρηση εξουσίας αλλά και καταπολέμησης της διαφθοράς, νιώθω έντονα την ανάγκη να τονίσω αλλά και να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά πως, παρά τα όσα κάποιοι αφήνουν να εννοηθεί ή κακόβουλα υπονοούν, ενισχύσαμε σημαντικά το πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης των εν λόγω φαινομένων, μέσω της σύστασης ενός ισχυρού νομικού υπόβαθρου, το οποίο μας κατατάσσει ανάμεσα στις 11 Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν θεσμοθετήσει τα ακόλουθα:

α) Τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

(β) Τη διασφάλιση της διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

(γ) Την προστασία Μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος.

(δ) Tην πλήρη στελέχωση και εκπαίδευση όλων των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων και Υφυπουργείων.

(ε) Τη σύσταση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας.

(στ) Τη σύσταση της Μονάδας Καταπολέμησης της Διαφθοράς  ως τον κατʼ εξοχήν εξειδικευμένο μηχανισμό διερεύνησης και δίωξης αδικημάτων διαφθοράς, της οποίας ηγείται ο Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων αρμοδίων Υπηρεσιών.

Η εθνική στρατηγική περιλαμβάνει 52 δράσεις, προκειμένου να πετύχουμε αυτό που γενικότερα η κοινωνία ζητεί, την πάταξη της διαφθοράς. Υπάρχει ο δείκτης αντίληψης για τη διαφθορά και τα πραγματικά γεγονότα που αφορούν τη διαφθορά. Δεν θα ήθελα στο σημείο αυτό να επεκταθώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσίας με τη θέσπιση σχετικών νομοθετημάτων διασφαλίζεται, θωρακίζεται η Δημοκρατία από όποια κατάχρηση, από όποια πράξη διαφθοράς και κατά αυτό τον τρόπο μετατρέποντας το κράτος μας σε ένα πραγματικά σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε, Έντιμα Μέλη του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου,

Η σημερινή σας διαβεβαίωση, πέραν της ιδιαίτερης τιμής, συνιστά τη δέσμευσή σας ότι θα εργασθείτε με πλήρη αφοσίωση προς την κατεύθυνση που έχω προαναφέρει, θέτοντας τη δική σας σφραγίδα όσον αφορά τη διαφύλαξη και ενίσχυση του κύρους της Δικαιοσύνης στον τόπο μας.

Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα εργαστείτε άοκνα, επιδεικνύοντας από τα νέα σας καθήκοντα τον ίδιο ζήλο και δικαιώνοντας στον μέγιστο βαθμό τις προσδοκίες που απορρέουν από τον διορισμό σας, τόσο τις δικές μου όσο και των πολιτών, αλλά και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, το οποίο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο να εισηγηθεί ό,τι πιο εκλεκτό.

Συγχαίροντας σας για άλλη μια φορά εύχομαι υγεία, και επιτυχία στην εκτέλεση των καθηκόντων σας.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,