Αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Πρόνοιας και προβλήματα με ΕΕΕ, συζήτησε η Επ. Εργασίας στη Βουλή

Ο εκσυγχρονισμός των νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, η αναπροσαρμογή των προνοιών του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, η ανάπτυξη δομών φιλοξενίας/φροντίδας ανηλίκων και ατόμων με αναπηρία και η σχετική εμπλοκή στη διαχείριση των εν λόγω δομών από αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, ήταν τα θέματα για τα οποία αντάλλαξαν απόψεις τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Αναστασία Ανθούση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, η Επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιήσει νέα συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας εντός Μαΐου, ώστε να διαπιστωθεί η πρόοδος που θα σημειωθεί σε σχέση με τα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιόν της κατά την παρούσα συνάντηση.

Η Επιτροπή συνέχισε επίσης τη συζήτηση του θέματος «Τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εξέταση των αιτήσεων για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, καθώς και η ανάγκη τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να καταστεί πραγματικό δίχτυ προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού».

Συγκεκριμένα, αναφέρεται, εξέτασε την πορεία υλοποίησης ενιαίου μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης των σχετικών αιτήσεων, καθώς και τη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση της καθυστέρησης που παρατηρείται στην καταβολή των επιδομάτων δυνάμει του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου.

Συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, ο εκσυγχρονισμός του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, η απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης από την εκτελεστική εξουσία του ύψους ορισμένων εκ των υπό αναφορά επιδομάτων, καθώς και η δημιουργία σημείων εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας σε επαρχιακό επίπεδο, μέσω των Κέντρων Πολίτη και των επαρχιακών γραφείων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί εντός Μαΐου, με σκοπό να διαπιστωθεί η πρόοδος που θα σημειωθεί σε σχέση με την επίλυση των σχετικών προβλημάτων και η τήρηση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία προς τον σκοπό αυτό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,