Απόρριψη έφεσης Ν.Λυσάνδρου από Ανώτατο Συνταγματικό για πρόστιμο από ΕΚΚ

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα την έφεση του Νεοκλή Λυσάνδρου, Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, για υπόθεση που αφορούσε στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να του επιβάλει το 2014 συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 200 χιλιάδων ευρώ.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορούσε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ημερομηνίας 28.4.2014, να επιβάλλει στον Νεοκλή Λυσάνδρου, το συγκεκριμένο διοικητικό πρόστιμο, για παράβαση του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου, αναφορικά με τη Δήλωση Διοικητικών Συμβούλων και Άλλων που περιλήφθηκε στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την περίοδο, που έληξε 30.6.2010 και στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31.12.2010, καθώς και για παράβαση του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου σε σχέση με τα Ενημερωτικά Δελτία της Εταιρείας ημερομηνίας 28.5.2010, 21.12.2010 και 19.5.2011 και το Ενημερωτικό Δελτίο του Ταμείου Προνοίας της Εταιρείας ημερομηνίας 1.9.2010, τα οποία υπέγραψε.

Σημειώνεται ότι ο κ. Λυσάνδρου καταχώρησε προσφυγή κατά της πιο πάνω απόφασης, ημερομηνίας 28.4.2014, και το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφαση ημερομηνίας 10.9.2018, αφού απέρριψε όλους τους λόγους ακύρωσης που προώθησε, επικύρωσε την απόφαση για επιβολή διοικητικού προστίμου, στην οποία κατέληξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ακολούθως ο κ. Λυσάνδρου καταχώρησε έφεση κατά της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο (Δευτεροβάθμια Δικαιοδοσία), με απόφαση ημερομηνίας 5.3.2024, απέρριψε την έφεση κρίνοντας ότι «δεν υπάρχει πεδίο παρέμβασης στην πρωτόδικη απόφαση».

Σύμφωνα με την απόφασή του, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι δεν απαιτείτο η απόδειξη υπαιτιότητας, εσκεμμένης παράλειψης ή αμέλειας για να διαγνωστεί παράβαση του κ. Λυσάνδρου στην προκειμένη περίπτωση και ότι επρόκειτο περί διοικητικής διαδικασίας οπότε, ορθά το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν επισήλθε να διαπιστώσει τα συστατικά στοιχεία τέλεσης του αδικήματος.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,