ΔΕΟΚ: Διαφωνεί με τις θέσεις του ΟΕΒ για το νομοσχέδιο του Ταμείου Προνοίας

Η ΔΕΟΚ διαφωνεί κάθετα με τις απαράδεκτες, όπως χαρακτηρίζει, θέσεις των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ – ΚΕΒΕ αναφορικά με τις πρόνοιες νομοσχεδίου που υποχρεώνει τους εργοδότες να μην εξαιρούν εργοδοτούμενους από τη συμμετοχή τους από το Ταμείο Προνοίας της επιχείρησης ή του κλάδου.

Σε ανακοίνωση της, αναφέρει ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες που απαγορεύουν την λειτουργία Ταμείων Προνοίας από τις ασφαλιστικές εταιρείες και διασφαλίζει την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία τους σε περίπτωση που η επιχείρηση εξακολουθεί να υφίσταται. 

Προσθέτει ότι αντί οι εργοδοτικές οργανώσεις να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τις συντεχνίες και το Υπουργείο Εργασίας με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του θεσμού των Ταμείων Προνοίας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας επιχειρούν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή «την υπονόμευση των Ταμείων Προνοίας σαν δευτεροβάθμιου συνταξιοδοτικού πυλώνα ενθαρρύνοντας ουσιαστικά την εργοδοτική αυθαιρεσία».

Επισημαίνει πως ΟΕΒ και ΚΕΒΕ θα πρέπει να δώσουν σαφείς απαντήσεις για τις απαράδεκτες ενστάσεις που προβάλλουν αν είναι ορθό να επιτρέπεται σε εργοδότες να εισφέρουν μόνο για μια μερίδα εργαζομένων και να εξαιρούν τους υπόλοιπους, ποια η σκοπιμότητα να λειτουργούν Ταμεία Προνοίας οι ασφαλιστικές εταιρείες πάνω σε κερδοσκοπική βάση και πώς διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας των Ταμείων Προνοίας όταν επιχείρηση ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία έχει την ευχέρεια με διάφορους τρόπους να τα οδηγεί σε διάλυση.

Η ΔΕΟΚ πιστεύει ακράδαντα ότι ο θεσμός των Ταμείων Προνοίας θα πρέπει να ενισχυθεί και να εκσυγχρονισθεί ώστε να καταστούν πραγματικός ισχυρός συνταξιοδοτικός πυλώνας.

«Η κοινωνική Ασφάλιση στην Κύπρο αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όπως η επάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών, το δημογραφικό πρόβλημα και η αδήλωτη εργασία.
Οι συντάξεις που παραχωρούνται σήμερα αντιπροσωπεύουν μόλις το 55% του εισοδήματος των εργαζομένων. Για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά αυτά προβλήματα επιβάλλεται συνολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», προστίθεται. 

Σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση των Ταμείων Προνοίας, η ΔΕΟΚ έχει την άποψη πως η μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ενίσχυση του εποπτικού τους μηχανισμού ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός και ο αξιόπιστος έλεγχος λειτουργίας τους, στην εισαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων ώστε να ενισχυθεί ο συνταξιοδοτικός τους χαρακτήρας και στην διατήρηση με θεσμοθέτηση αυστηρών κριτηρίων και ελέγχων του κοινωνικού τους χαρακτήρα.

Επίσης στην θέσπιση νομοθεσίας που να υποχρεώνει όλους τους εργοδότες να εισφέρουν σε Ταμεία Προνοίας για τους εργοδοτούμενους τους και στην συγχώνευση μικρών Ταμείων Προνοίας με στόχο την αξιοποίηση των κεφαλαίων τους και την ενίσχυση της επενδυτικής τους πολιτικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,