Απάντηση Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης σε ανακοίνωση της βουλευτού του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου για την Πρόταση νόμου για την προστασία των πληροφοριοδοτών

Eπειδή στην ανακοίνωση της βουλευτού κας Χαραλαμπίδου, αφήνεται να εννοηθεί ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης καθυστερεί την ενσωμάτωση, Κυπριακή Νομοθεσία, της Οδηγίας 2019/1937 για την προστασία των πληροφοριοδοτών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η Ενωσιακή Οδηγία αφορά στην προστασία ατόμων που καταγγέλλουν παραβιάσεις ή ενδεχόμενο παραβιάσεων σε σχέση με νομοθεσίες/ μέτρα/ πολιτικές της ΕΕ σε ευρύτατο κύκλο τομέων, χωρίς κατ’ ανάγκη να πρόκειται για ποινικά αδικήματα. Την εν λόγω Οδηγία, την οποία πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει, έχει προθεσμία μεταφοράς στο εσωτερικό Δίκαιο μέχρι 31/12/2021. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης έχει ήδη αρχίσει την προετοιμασία του σχετικού νομοσχεδίου και υπολογίζει να το θέσει προς δημόσια διαβούλευση, πριν από την υποβολή του για νομοτεχνικό έλεγχο.

Από το 2017, όμως, στα πλαίσια της πολιτικής και των προσπαθειών για πάταξη της διαφθοράς το Υπουργείο κατέθεσε νομοσχέδιο που προνοεί συμπληρωματικά μέτρα προστασίας σε πρόσωπα που καταγγέλλουν αδικήματα διαφθοράς, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και μέτρα επιείκειας για εκείνους που εμπλέκονται, αλλά συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές για την πλήρη αποκάλυψη και δίωξη όλων των υπαιτίων πράξεων διαφθοράς. Η κατ’ άρθρο εξέταση του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών από καιρό.

Η κα Χαραλαμπίδου επιμένει στη θέση ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι πλήρες, γιατί δεν περιλαμβάνει μηχανισμό υποβολής των καταγγελιών, παρόλο που διευκρινίστηκε και γραπτώς ότι δεν χρειάζεται, γιατί το νομοσχέδιο αφορά σε ποινικά αδικήματα και οι καταγγελίες γίνονται στις αρμόδιες αρχές, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τη Νομική Υπηρεσία. 

Τέτοιους μηχανισμούς/ διοικητικές ρυθμίσεις/ υποδομές για εσωτερική και εξωτερική υποβολή αναφορών σε κάθε οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό διαλαμβάνονται στην προαναφερθείσα Οδηγία και ασφαλώς θα περιληφθούν κατά την ενσωμάτωσή της.

Το Υπουργείο τονίζει ξανά πως προωθεί με προτεραιότητα τα νομοσχέδια που διασφαλίζουν την διαφάνεια στη λήψη δημοσίων αποφάσεων και περιορίζουν φαινόμενα διαφθοράς και καλεί την Βουλή να πράξει το ίδιο.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,