Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο: Νόμιμος ο διορισμός της Λουκίας Χριστοδούλου στη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για δεύτερη θητεία

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, σε τριτοβάθμια δικαιοδοσία, επικύρωσε την Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024 την ορθότητα της απόφασης του Εφετείου σε έφεση που καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, με την οποία κρίθηκε ως νόμιμη η ανανέωση της θητείας της κας Λουκίας Χριστοδούλου στη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), για την περίοδο 24 Απριλίου 2018 μέχρι τις 23 Απριλίου 2023 (δεύτερη θητεία).

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας είχε καταχωρίσει Έφεση κατά της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου (πρωτόδικη απόφαση), με την οποία κρίθηκε ότι η ανανέωση της θητείας της κας Χριστοδούλου στη θέση της Προέδρου ΕΠΑ για την πιο πάνω υπό αναφορά περίοδο, δεν ήταν σύμφωνη με τον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο. Το Εφετείο, ανατρέποντας την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου και κάνοντας δεκτή την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, έκρινε ότι η ανανέωση της θητείας της κας Χριστοδούλου ως Προέδρου της ΕΠΑ ήταν νόμιμη. Οι Αιτητές ζήτησαν και πήραν άδεια από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο προκειμένου αυτό να αποφασίσει, σε τριτοβάθμια δικαιοδοσία, για την ορθή ερμηνεία της νομοθετικής διάταξης που αφορά στη συγκρότησης της ΕΠΑ.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απασχόλησε κατά πόσον η λέξη «θητεία» που υπάρχει στις διατάξεις του υπό αναφορά νόμου, αναφέρεται σε θητεία προσώπου που έχει υπηρετήσει στην ΕΠΑ ως μέλος αυτής, ανεξαρτήτως της ιδιότητας διορισμού, είτε ως πρόεδρος είτε ως άλλο μέλος, ή αν οι διατάξεις αναφέρονται σε θητεία που διανύεται στις διακριτές θέσεις του προέδρου της ΕΠΑ ή άλλου μέλους. Όπως το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε, η απόφαση του Εφετείου να κρίνει νόμιμη την ανανέωση, βασίστηκε στις ορθές νομικές αρχές καθώς από το επίμαχο άρθρο «προκύπτει ότι η ευχέρεια ανανέωσης, και κατ’ ακολουθίαν, ο περιορισμός της δυνατότητας περαιτέρω ανανεώσεων, σχετίζεται προς την ανανέωση θητείας στη συγκεκριμένη θέση, στην οποία πρόσωπο διορίζεται ως πρόεδρος ή μέλος».

Το Δικαστήριο επιδίκασε έξοδα υπέρ της Δημοκρατίας.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Δήμητρα Καλλή και η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Κυριακή Παπαδοπούλου.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,