Ανώτατο Δικαστήριο: Νόμιμη η καθολική και άνευ διάκρισης διατήρηση του IP Address του συνόλου των χρηστών του Διαδικτύου

Με σημερινή, εκτενή απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο, απορρίπτοντας αίτηση προσώπου, ύποπτου για αδικήματα σχετιζόμενα με παιδική πορνογραφία, με την οποία επιδίωκε την ακύρωση δικαστικού διατάγματος πρόσβασης σε διατηρηθέντα δεδομένα Διεύθυνσης Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP Address), έκανε δεκτές τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι, η γενική και αδιάκριτη διατήρηση των IP Address του συνόλου των χρηστών του Διαδικτύου είναι νόμιμη καθώς αποτελεί το μόνο μέσο έρευνας που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του προσώπου, το οποίο τέλεσε σοβαρό αδίκημα μέσω του Διαδικτύου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρής υπόθεσης παιδικής πορνογραφίας, η Αστυνομία εξασφάλισε δικαστικό διάταγμα με το οποίο επέβαλλε σε συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου να αποκαλύψει τα στοιχεία του χρήστη συγκεκριμένου IP Address, το οποίο σχετιζόταν με την κατοχή και διάδοση του παράνομου υλικού.

Ο ύποπτος, μέσω του δικηγόρου του, καταχώρησε στο Ανώτατο Δικαστήριο αίτηση για έκδοση προνομιακού εντάλματος φύσεως certiorari, ζητώντας την ακύρωση του προαναφερθέντος διατάγματος. Ήταν θέση του Αιτητή ότι η έκδοση του προσβαλλόμενου διατάγματος βασίστηκε σε συγκεκριμένα άρθρα του «περί διατήρησης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων με σκοπό τη διερεύνηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων Νόμου» (Ν.183(Ι)/07), τα οποία η πλειοψηφία της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου είχε ήδη κρίνει ως αντισυνταγματικά, αφού παραβίαζαν θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας παρέπεμψε στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-793/19, όπου τονίστηκε ότι η γενική και αδιάκριτη διατήρηση των IP Address του συνόλου των χρηστών είναι νόμιμη καθώς αποτελεί το μόνο μέσο έρευνας που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του προσώπου το οποίο τέλεσε σοβαρό αδίκημα μέσω του Διαδικτύου.

Το Δικαστήριο απορρίπτοντας την αίτηση του υπόπτου, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι τα επίδικα άρθρα του Ν.183/(Ι)/07, τα οποία, με στόχευση την καταπολέμηση της σοβαρής εγκληματικότητας (όπως η παιδική πορνογραφία), επιβάλλουν στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τη γενική και άνευ διάκρισης διατήρηση των Διευθύνσεων IP για την ελάχιστη χρονική περίοδο των 6 μηνών, δεν παρουσιάζονται ασύμβατα προς το ενωσιακό δίκαιο.

Τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο κ. Ανδρέας Π. Αριστείδης, Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α’.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,