Αναπέμφθηκαν οι δύο νόμοι για την αυτοδίκαιη ανανέωση των πολεοδομικών αδειών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ανέπεμψε τους δύο νόμους με τους οποίους θα παρατεινόταν αυτοδικαίως η ισχύς των πολεοδομικών αδειών που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2020 κατά ένα έτος, χωρίς την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια αρχή.

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών Ελένη Μαύρου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι εντός των επομένων ημερών θα οριστεί συνεδρία της Επιτροπής κατά την οποία θα εξεταστούν οι λόγοι αναπομπής των νόμων.  Στα κείμενα που συνοδεύουν τους αναπεμφθέντες νόμους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακαλεί την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής να ακούσει τους λόγους αναπομπής από τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Υπουργό Εσωτερικών και εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής να μην εμμείνει στην απόφαση της και να αποδεχθεί τις αναπομπές.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το Σύνταγμα εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αναπομπής νόμου, η Ολομέλεια της Βουλής θα πρέπει να συνέλθει και να αποφασίσει εάν αποδέχεται ή απορρίπτει την αναπομπή.

Οι δύο νόμοι ψηφίστηκαν μετά από προτάσεις νόμου που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ανδρέας Κυπριανού, που επέφεραν τροποποιήσεις στους βασικούς νόμους περί οδών και οικοδομών και περί πολεοδομίας και χωροταξίας.

Στο μακροσκελές κείμενο που συνοδεύει τους αναπεμφθέντες νόμους περιλαμβάνονται αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε αναφερθέντες νόμους και νομολογίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούν τη διάκριση των εξουσιών και νόμους και αθέμιτη επέμβαση της Βουλής στο πεδίο δράσης της εκτελεστικής εξουσίας και αναφέρεται ότι οι νόμοι αναπέμφθηκαν ως αντισυνταγματικοί, επειδή προσκρούουν στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και πρόσθετα ως νομοθετικά και ουσιαστικά δυσλειτουργικοί.

Αναπέμθηκαν επίσης επειδή η εφαρμογή των διατάξεων που εισάγουν στους βασικούς νόμους καθίσταται ιδιαίτερα περίπλοκη, άνιση και αντιφατική και επειδή σε διοικητικό/πρακτικό επίπεδο η λειτουργία των βασικών νόμων κρίνεται ατελής, ασαφής με αποτέλεσμα να προκύπτουν ουσιώδη νομικά προβλήματα και προβλήματα διοικητικής διαχείρισης του όλου συστήματος αδειοδότησης αναπτύξεων.

Στο κείμενο στο οποίο παρατίθενται οι λόγοι αναπομπής αναφέρεται ότι οι αναπεμφθέντες νόμοι περιέχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας λόγω παραβίασης της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών, καθώς πλήττουν τη λειτουργικότητα και τη σαφήνεια των διατάξεων των βασικών νόμων.

Αναφέρεται περαιτέρω ότι η ευνοϊκή μεταχείριση όλων τα αδειών που εκδόθηκαν γενικά από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν βασίζεται σε συγκεκριμένους λόγους και δεν δικαιολογείται επαρκώς η βάση της ευνοϊκής τους μεταχείρισης, έναντι άλλων.

Προστίθεται ότι πέραν των πρακτικών και διοικητικών θεμάτων διαφαίνονται ζητήματα αντισυνταγματικότητας λόγω παραβίασης της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών επειδή οι αναπεμφθέντες νόμοι, δια της νομοθετικής οδού, επιβάλλουν παράταση ισχύος πολεοδομικών αδειών, δηλαδή διοικητικών πράξεων. Η ρύθμιση, αναφέρεται, δυνατόν να συνιστά ανεπίτρεπτη ατομική ρύθμιση,  επεμβαίνει στην αρμοδιότητα της διοίκησης να αποφασίζει για την ανανέωση των πολεοδομικών αδειών, η οποία συνδέεται με την άσκηση διακριτικής ευχέρειας και η οποία οριοθετείται ισορροπημένα στις διατάξεις των βασικών νόμων.

Στα κείμενα των αναπομπών αναφέρεται περαιτέρω ότι η διάταξη που περιελήφθη στους βασικούς νόμους  κρίνεται νομοτεχνικά δυσλειτουργική και αναμένεται με βεβαιότητα ότι θα προκαλέσει σύγχυση ως προς την εφαρμογή της .

Προστίθεται ότι εγείρονται ουσιαστικά και λειτουργικά ζητήματα που άπτονται «νομιμοποίησης» μη αποδεκτών, υπό κανονικές συνθήκες ανανεώσεων πολεοδομικών αδειών, επιφέροντας δυσλειτουργίες ή και ανωμαλία στο αδειοδοτικό σύστημα. Αναφέρεται ότι εκτιμάται πως θα ευνοηθούν οικοδομικές αναπτύξεις, οι οποίες είτε δεν βρίσκονται σε ενεργό εκτέλεση για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε δεν έχουν υλοποιηθεί βασικοί κατασκευαστικοί ή ρυθμιστικοί όροι και οι οποίες σε συνθήκες ορθολογικής αξιολόγησης δεν θα επιτύγχαναν έγκριση της ανανέωση τους.

Σημειώνεται ακόμα ότι η ανανέωση της πολεοδομικής άδειας δια νόμου θα στερήσει από επηρεαζόμενους πολίτες το δικαίωμα να την αμφισβητήσουν δικαστικά ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Ως προς το επιχείρημα για τη θεσμική παρέμβαση προς ομαλοποίηση και υποβοήθηση της ανάκαμψης της δραστηριότητας στο συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας που επηρεάστηκε από τις συνέπειες της πανδημίας, στο κείμενο των αναπεμφέντων νόμων αναφέρεται ότι οι συνέπειες της πανδημίας αντιμετωπίστηκαν με πολύ ικανοποιητικό, αποδοτικό και συμβατό τρόπο με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που διαλαμβάνει ότι όσες πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες έληξαν κατά τη χρονική περίοδο από 17 Μαρτίου 2020 μέχρι και 30 Ιουνίου 2020, η ισχύς τους παρατείνεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία λήγουν τα έκτακτα μέτρα πιστωτικών διευκολύνσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,