Ανανέωση αδειών συμβούλων αφερεγγυότητας μέχρι 29/11

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος με ανακοίνωση του δημοσιοποιεί τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για ανανέωσης της άδειας συμβούλου αφερεγγυότητας με ισχύ το 2020:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Επισύρεται η προσοχή σας στο θέμα επαγγελματικής ασφάλισης ευθύνης και στην υποχρέωση σας για ασφαλιστική κάλυψη αφού σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ, άρθρο 8 των περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμών 2015, καμία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Συμβούλου Αφερεγγυότητας δεν θα ανανεώνεται αν ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας δεν διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική σύμβαση με αδειούχο ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου του 2015.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται είτε με επιταγές είτε με μετρητά το ποσό των 170 Ευρώ.  Οι Επιταγές για το πιο πάνω ποσό να εκδίδονται στο όνομα του «Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου» ή μέσω της ιστοσελίδας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου .

Καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης της άδειας του ΣΑ για το έτος 2020 είναι η 29 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή .

Η ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Συμβούλου Αφερεγγυότητας να γίνει ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της υφιστάμενης άδειας που βρίσκεται σε ισχύ.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανέωσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Συμβούλου Αφερεγγυότητας, ως ισχύουν ανωτέρω θα πραγματοποιείται διαγραφή του Συμβούλου Αφερεγγυότητας από το Μητρώο.

Το Γραφείο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου θα είναι ανοικτό καθημερινά (Φλωρίνης 11, γρ.101, 1οςορ. “CityForum”)

Δευτέρα,  Πέμπτη,  Παρασκευή: 08.00 – 15.00

Τρίτη, Τετάρτη: 08.00 – 16.00

Για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες επικοινωνήστε στο  τηλ. 22873300 η στo  e-mail  cybar3@cytanet.com.cy

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,