Aνακοινωθέν Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Μας εξέπληξε η ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αλλά και μας λυπεί ιδιαίτερα για τους πιο κάτω λόγους:

  1. Ενώ ζητήσαμε και ζητούμε συνάντηση με το Ανώτατο Δικαστήριο για τα θέματα του backlog, δηλαδή των καθυστερημένων υποθέσεων και δώσαμε με επιστολή μας και τις απαραίτητες διευκρινίσεις και ζητήσαμε μάλιστα να είναι παρών και ο κος Ναθαναήλ, μέχρι στιγμής δεν λάβαμε την οποιαδήποτε θετική ανταπόκριση από το Ανώτατο Δικαστήριο.
  2. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ήταν παρόν ούτε και οποιοσδήποτε από τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε προηγηθείσα συνάντηση με τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Εκτελεστική Διευθύντρια του Π.Δ.Σ. Συνεπώς δεν μπορεί να γνωρίζει τα γεγονότα.
  3. Τα πραγματικά γεγονότα είναι ότι, ο κος Ναθαναήλ, σαν διαχειριστής του backlog, πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ζήτησε συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Π.Δ.Σ. στις 7 Νοεμβρίου. Αφού αναλώσαμε τον περισσότερο χρόνο με παραπομπή στις στατιστικές των υποθέσεων της περιόδου 2014-2018, μας εξήγησε ότι θα έκανε εισήγηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για την θέσπιση δικονομικού πλαισίου για εκδίκαση των υποθέσεων αυτών. Μας εξήγησε ότι το Πρωτοκολλητείο θα απέστελλε ειδοποιήσεις και όσοι δεν απαντούσαν σε προθεσμία 10 ημερών οι αγωγές θα απερρίπτοντο χωρίς δικαίωμα επαναφοράς. Του εξηγήσαμε ότι αυτό είναι αντίθετο με το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης.

Στη συνέχεια μας εξήγησε ότι δεν θα ήταν σωστό να επιτρέπονται ενδιάμεσες αιτήσεις στη συνέχεια, και ότι δεν θα επιτρέποντο και εφέσεις. Του εξηγήσαμε ότι, δεν μπορεί να απαγορευθούν οι ενδιάμεσες αιτήσεις διότι μπορεί να προκύψουν γεγονότα που να δικαιολογούν αιτήσεις και ότι δεν μπορεί να απαγορεύονται οι εφέσεις γιατί σύμφωνα με το νόμο είναι επιτρεπτές κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Εισηγήθηκε επίσης εκδίκαση χωρίς μάρτυρες σε ορισμένες περιπτώσεις, και του είπαμε ότι αυτό είναι προβληματικό διότι εφαρμόστηκε για μικρές απαιτήσεις και δεν πέτυχε.

Καμία αναφορά απολύτως δεν έγινε στην εφαρμογή της Διαταγής 37 των Κανονισμών Dyson που εκ των υστέρων είδαμε.

Επιπρόσθετα επειδή, η συζήτηση ήταν πολύ γενική, την ίδια ημερά, ο Πρόεδρος του Π.Δ.Σ. ζήτησε, μεταξύ άλλων, να μας δοθεί αντίγραφο προσχεδίου όταν θα ήταν έτοιμο. Εμμέσως πλην σαφώς το αίτημα αυτό, με απαντητική επιστολή του κου Ναθαναήλ η οποία ακολούθησε μετά από αρκετές μέρες και όταν μας πληροφόρησε ότι είχαν εγκριθεί, χωρίς να τους δούμε οι κανονισμοί, δεν έγινε δεκτό.

Ο Π.Δ.Σ. ούτε είδε, ούτε γνώριζε και πολύ περισσότερο δεν ενέκρινε τον κανονισμό αυτό.

Όπως επισημαίνουμε στην ανακοίνωσή μας, οι Ιρλανδοί εμπειρογνώμονες, ουδέποτε εισηγήθηκαν ότι τα προβλήματα θα επιλυθούν με την ρύθμιση δικονομικών θεσμών. Αντίθετα, εισηγήθηκαν πακέτο μέτρων το οποίο ακόμη να υλοποιηθεί και στην ουσία το τι γίνεται είναι ένα cherry picking ορισμένων εισηγήσεών, κάτι το οποίο οι Ιρλανδοί συνέστησαν να αποφευχθεί λέγοντας ότι είτε θα πρέπει να υιοθετηθεί το πακέτο των εισηγήσεων τους είτε τίποτα. Για αυτά τα θέματα παρατηρούμε ότι η ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου δε εισηγείται κάτι άλλο.

Κατά την διάρκεια της συζήτησής μας θίξαμε και το θέμα διορισμού συνταξιούχων δικηγόρων, κάτι το οποίο ως συνήθως, έκανε «κοιλιά». Έχουμε υποβάλει πάμπολλες εισηγήσεις για συνολική ρύθμιση του θέματος των καθυστερήσεων και επιμένουμε σε αυτές. Αντί αυτών όμως, βλέπουμε αίφνης ένα δικονομικό θεσμό, στον οποίον δεν συμφωνήσαμε, και μία αποσπασματική προσπάθεια επιφόρτωσης των προβλημάτων στους δικηγόρους και στους πελάτες τους.

4. Ο Π.Δ.Σ. παραμένει σταθερός στις θέσεις του και ευελπιστεί ότι το θέμα των καθυστερήσεων δεν θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον σπασμωδικό τρόπο αλλά συνολικά προς όφελος της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,