Ανακοίνωση του ΠΔΣ σχετικά με το προνόμιο της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου μεταξύ πελάτη και δικηγόρου

Το δικαίωμα του απορρήτου της αλληλογραφίας και οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας δικηγόρου πελάτη αποτελεί αντικείμενο έννομης προστασίας και διασφαλίζεται από το αρ. 17 του Συντάγματος και από το αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών προκειμένου να μην είναι επιτρεπτή η κατάσχεση εγγράφων ή άλλων στοιχείων που εμπίπτουν σε αυτό το πλαίσιο.

Επιπρόσθετα, το δικηγορικό απόρρητο που αφορά τη σχέση μεταξύ δικηγόρου – πελάτη, αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα και διασφαλίζεται από τα αρ. 15 και 17 του Συντάγματος, το αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών, από το αρ. 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και από τον Κανονισμό 13 της ΚΔΠ 237/2002 (Περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί).

Ως ΠΔΣ αναγνωρίζοντας τον κανόνα αλλά και τις εξαιρέσεις του, υπογραμμίζουμε ότι οποιαδήποτε ενέργεια αναίρεσης του δικηγορικού απορρήτου υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και κατ’ επέκταση αντιβαίνει προς τις αρχές του κράτους δικαίου καθώς οι δικηγόροι είναι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,