Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την ψήφιση της τροποποίησης του Συντάγματος από τη Βουλή για χρήση της αγγλικής γλώσσας στο Εμπορικό Δικαστήριο

Τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής έλαβε σήμερα η τροποποίηση του Συντάγματος («Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022»), για εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο Εμπορικό Δικαστήριο, κατόπιν των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Το Εμπορικό Δικαστήριο θα έχει την επιλογή να επιτρέπει τη διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας και την καταχώριση των εγγράφων στην αγγλική γλώσσα, μετά από σχετικό αίτημα ενός εκ των διαδίκων και σε τέτοια περίπτωση ο δικαστής δύναται να καθορίζει την αγγλική γλώσσα, ασκώντας τη διακριτική ευχέρειά του, ως τη γλώσσα στην οποία θα διεξάγεται η διαδικασία ενώπιον του συγκεκριμένου Δικαστηρίου.
Ο ΠΔΣ, ως εισηγητής για τη χρήση της αγγλικής γλώσσας στο Εμπορικό Δικαστήριο και βασικός εταίρος της προσπάθειας αυτής, χαιρετίζει την τροποποίηση του Συντάγματος από τη Βουλή, ως ένα βήμα συμπόρευσης του συστήματος απονομής δικαιοσύνης με το σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Αναγνωρίζοντας ότι ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών είναι καίριος πυλώνας της οικονομίας μας οφείλουμε να συναξιολογούμε τις προκλήσεις και να τοποθετούμαστε με προτάσεις, εφαρμόσιμες λύσεις και ανταγωνιστικά εργαλεία, τα οποία θα ενδυναμώνουν τον τομέα και θα πολλαπλασιάζουν τις ευκαιρίες, δεδομένου ότι το επίπεδο δικαιοσύνης συναρτάται ευθέως με την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.
Η ολοκλήρωση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, χωρίς άλλη χρονοτριβή, με την ψήφιση τόσο του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου όσο και των τριών Νομοσχεδίων της δικαστικής μεταρρύθμισης αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης.
Ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα δικαιοσύνης αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης του κράτους δικαίου και σταθερότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Προς την κατεύθυνση αυτή στοχεύει η συντονισμένη προσπάθεια του ΠΔΣ, προκειμένου να προωθούνται και να υλοποιούνται οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προς όφελος της δικαιοσύνης, των λειτουργών της και της συνολικής ανάπτυξης του τόπου μας.
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,