Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την αποδοχή συναλλαγών με κάρτες

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης σχετικά με το Διάταγμα το οποίο αναφέρεται στην υποχρέωση τοποθέτησης τερματικού για την αποδοχή πληρωμών των παρεχόμενων υπηρεσιών με κάρτες, ο ΠΔΣ αφού έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, παραθέτει πιο κάτω τις προσφορές που έχει λάβει προς υλοποίηση της ανωτέρω ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στον πάροχο της επιλογής τους.

Σημειωτέον ότι το υπό αναφορά Διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ από τις 18 Σεπτεμβρίου 2021.

Επισυνάπτονται:

Συνοπτική Ενημέρωση Νέου Πελάτη

Αίτηση για νέο πελάτη

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,