Ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου Νομοθεσίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση.

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, ή διαφορετικά η έμφυλη βία, είναι μια από τις πιο διαδεδομένες, επίμονες και καταστροφικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο.

Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, με ουσιαστική εμπλοκή στη ετοιμασία μέχρι και την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021 (Ν. 115(Ι)/2021), που αναβαθμίζει το νομοθετικό μας πλαίσιο και το εναρμονίζει με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που η Κύπρος έχει κυρώσει με τον περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Κυρωτικό) Νόμο του 2017 (Ν. 14(III)/2017), έχει συμβάλει σημαντικά στην υιοθέτηση του πρώτου νομικά δεσμευτικού διεθνές κειμένου, που καθιερώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων για την πρόληψη της βίας, την υποστήριξη των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών.

Περαιτέρω, η Επίτροπος Νομοθεσίας, έχοντας την ευθύνη για την ετοιμασία της Εθνικής Έκθεσης για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (CEDAW), που υποχρεούται να υποβάλλει η Δημοκρατία στην αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Γυναικών, αναμένεται να κληθεί τον Ιούλιο του 2022, να καταθέσει την 9η Περιοδική Έκθεση της Δημοκρατίας, παραθέτοντας όλες τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τα δικαιώματα των Γυναικών για εφαρμογή και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της ομώνυμης Σύμβασης.

Στόχος όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων στη Δημοκρατία, τόσο κρατικών, όσο και μη, που εμπλέκονται σε θέματα βίας κατά των γυναικών, θα πρέπει να είναι η άμεση προστασία και ασφάλεια τους. Η σωστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, καθώς και η διασφάλιση μίας αποτελεσματικής συνεργασίας και συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για μείωση και πάταξη του φαινομένου της έμφυλης βίας.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,