Ανακοίνωση του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας για την 71η τριμηνιαία έκθεση της Επιτρόπου με επισημάνσεις που αφορούν την εκτελεστική εξουσία

Η Επίτροπος Νομοθεσίας κα Λουίζα Χριστοδουλίδου-Ζανέττου απέστειλε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο την εβδομηκοστή πρώτη (71η) τριμηνιαία Έκθεσή της, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.282, ημερομηνίας 29.6.2005. Η Έκθεση συνιστά ενοποιημένη λεπτομερή κατάσταση των επισημάνσεων της Επιτρόπου για τις υποχρεώσεις, γενικές αρμοδιότητες και ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και κυρωτικούς νόμους διεθνών συμφωνιών και αφορούν διάφορα όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας (Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργούς, κλπ.) για την περίοδο 1 Απριλίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023.

Στην Έκθεση παρουσιάζεται, επιπρόσθετα, κατάσταση του συνόλου των εκκρεμοτήτων των πιο πάνω οργάνων, από την έναρξη της υπό αναφορά αρμοδιότητας της Επιτρόπου Νομοθεσίας, δηλαδή από την 1.9.2005.

Η Έκθεση, μέσω των επισημάνσεων, σκοπό έχει τη συμβουλευτική υποβοήθηση της εκτελεστικής εξουσίας στο να εντοπιστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για υλοποίηση των υποχρεώσεων που προβλέπει ένα νομοθέτημα ή ένας κυρωτικός νόμος.

Η Έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας, στον πυλώνα «Νομοθεσία/Επισημάνσεις».

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email