Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχέση με δηλώσεις βουλευτών για το πόθεν έσχες των Δικαστών

Το Ανώτατο Δικαστήριο ενημερώθηκε για χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής των Αντιπροσώπων, σχετικές με το πόθεν έσχες των Δικαστών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτές, η Δικαστική Εξουσία «δεν έπραξε τίποτα», «αν είδατε εσείς πόθεν έσχες των Δικαστών, είδαμε κι εμείς» και αμφισβητείται η «ύπαρξη πολιτικής βούλησης από πλευράς των Δικαστών να το πράξουν». Γίνεται επίσης λόγος για «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Οι πιο πάνω δηλώσεις, προφανώς, οφείλονται σε έλλειψη πληροφόρησης των Μελών της Επιτροπής, δεδομένου ότι, το Ανώτατο Δικαστήριο, με σχετική ανακοίνωσή του ημερομηνίας 15.12.2022, ενημέρωνε ότι «προχώρησε στη σύσταση επιτροπής η οποία υπέβαλε εισήγηση προς το Σώμα για ετοιμασία σχετικού Κανονισμού. Το Σώμα αποφάσισε όπως αποδεχθεί την εισήγηση, ο Κανονισμός βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας του και θα δημοσιευτεί στο προσεχές διάστημα». Ο υπό αναφορά Κανονισμός, ετοιμάστηκε και πήρε, μετά από επανειλημμένες συζητήσεις του Σώματος, την τελική του μορφή. Θα δημοσιευθεί αμέσως μετά την 1.7.2023, οπόταν και θα επέλθει ο διαχωρισμός του σημερινού Ανωτάτου Δικαστηρίου σε Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς επίσης και η σύσταση Εφετείου. Κρίθηκε επιβεβλημένη η δημοσίευσή του αμέσως μετά την 1.7.2023, για σκοπούς αλληλοελέγχου των Δικαστικών Σωμάτων, αλλά και κάλυψης του όλου φάσματος της νέας δικαστικής δομής με την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εκφράζει τη λύπη του για τα όσα διαμείφθηκαν χωρίς επαρκή πληροφόρηση, αλλά, ιδιαίτερα, για το ύφος των δηλώσεων, το οποίο δεν συνάδει με τον απαιτούμενο θεσμικό σεβασμό.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: