Ανακοίνωση Τμήματος Επιδότησης Ασκουμένων

Διά της παρούσας σας υπενθυμίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα του ΠΔΣ έχει αυτοματοποιηθεί και κατά συνέπεια έχουν αλλάξει πολλά διαδικαστικά θέματα.

Επομένως παρακαλούμε για αποφυγή οποιωνδήποτε προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν όπως όλοι εφοδιαστείτε με τους Νέους Οδηγούς οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ και να ακολουθείτε τις Οδηγίες και/ή Κανονισμούς που προνοούνται σε αυτούς.

Σημειώστε ότι όσοι Ασκούμενοι άρχισαν την πρακτική τους άσκηση:
• Μέχρι 31/12/2022 ανήκουν στην Π.Π. 2014-2020 (2017-2023)
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-trainees/subsidy-project-for-trainee-advocates-2017-2021 και

• Από 01/01/2023 ανήκουν στην ΘΑλΕΙΑ Π.Π 2021-2027 https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-trainees/thaleia-subsidy-project-for-opportunities-to-new-law-graduates-2021-2027

Για κάθε προγραμματική περίοδο υπάρχει ξεχωριστός Οδηγός και Έντυπο Καταγραφής Εργασιών.

Περαιτέρω, παρακαλούμε για δική σας ευκολία σχετικά με οποιαδήποτε ηλεκτρονική διαδικασία όπως ακολουθείτε τα βήματα του Εγχειριδίου, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ σε μορφή power point.

Τμήμα Επιδότησης Ασκουμένων
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,